Konkurs za istraživačke radove o problemima očuvanja Skadarskog jezera

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) raspisuje konkurs za novinarske radove, odnosno pruža jednokratnu novčanu podršku za novinare/novinarke koji bi se posvetili istraživanju problematike zaštite prirode, sa posebnim akcentom na probleme očuvanja nacionalnog parka Skadarsko jezero.

U okviru ovog poziva moguće je podržati dvije istraživačke priče, odnosno istraživački rad dva novinara/ke. Zadatak odabranih novinara je da napišu istraživačku priču u formi od jednog članka ili video priloga koji se bave izvještavanjem o problemu u oblasti zaštite Skadarskog jezera. Koncept istraživanja i forma izvještavanja nisu unaprijed zadani, a novinari imaju mogućnost biti slobodni i kreativni u osmišljavanju istraživanja. Na raspolaganju će im biti CZIP resursi, literatura i mogućnost korištenja konsultacija i savjetovanja sa stručnim osobama u oblasti zaštite prirode.

Jednokratna bruto podrška u iznosi od 450 EUR po priči koja pokriva sve vrste troškova vezane uz istraživački rad, a prema potrebama kandidata može biti iskorišćena za troškove putovanja, vremena provedenog za istraživanje ili opremu.

U cilju pružanja adekvatne stručne podrške CZIP nudi:

– Savjetovanje, te upoznavanje konteksta i problematike iz oblasti zaštite prirode;
– Umrežavanje i izradu kontakata za dalje izvještavanje iz područja zaštite prirode;
– Podršku u stvaranju visokog nivoa poznavanja problematike i konteksta, na čijoj se osnovi može nastaviti samostalno baviti temom;
– Priliku novinarima da budu dio pozitivne promjene.

Prijava mora sadržati:

– biografiju;
– primjer novinarskog istraživačkog rada (minimum 1 članak, reportažu ili druge medijske sadržaje);
– koncept rada (2.500 znakova: motivacija, teme koje su kandidatima zanimljive i željeli bi ih istraživati, metode koje će koristiti i oblik rada – članak, video itd, medij u kojem će članak/video biti objavljen).

Mogu se prijaviti svi novinari/ke bez obzira na prethodno iskustvo u istraživanjima o zaštiti prirode. Prijave se šalju e-mailom na adresu: marija.stanisic@czip.me najkasnije do 15. oktobra. Rok za predaju priča je 30. novembar.
U slučaju pristiglih više od dvije kvalitetne i zanimljive ideje, Centar za zaštitu i proučavanje ptica zadržava pravo da angažuje više od dva novinara za izradu istraživačkih priča.

Dodatne informacije:

Planirana je realizacija ukupno pet konkursa, uključujući ovaj, gdje će biti podržane po dvije istraživačke priče. Planirano je da konkursi budu organizovani u sledećim periodima: proljeće 2021, jesen 2021, zima 2021/2022, proljeće 2022. Ukupni fond konkursa je 4500 EUR.

U slučaju pristiglih više od dvije kvalitetne i zanimljive ideje za ovaj ili naredne pozive, Centar za zaštitu i proučavanje ptica zadržava pravo da sve planirane konkurse ne realizuje, već da angažuje novinare iz ovog ili nekog sledećeg poziva za dostavljanje radova.
Podrška istraživačkom novinarstvu u oblasti zaštite prirode dio je projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild” kojeg je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF) . Cilj projekta je obezbjeđivanje dugoročne zaštite nacionalnog parka Skadarsko jezero.

Napomena: Novinari sa pobjedničkom pričom ne mogu se prijavljivati za ostale priče u sklopu ovog konkursa.