Zaštićene vrste ponovo na meti krivolova

Centar za zaštitu i proučavanje ptica danas je dobio više poziva od građana koji su primjetili da se povrijeđena sova, velika ušara (Bubo bubo) nalazi kod Tehničkih fakulteta, te da joj je vjerovatno potrebna veterinarska pomoć. Sovu smo našli u veoma lošem stanju, dok je CT snimak pokazao tragove balina. Ptica je dugo bila u mukama i  imunitet joj je oslabio usljed posljedica trovanja olovom, tako da joj nažalost nije bilo spasa. Dodatno zabrinjava činjenica da je pucana u više navrata, što dokazuje snimak na kojem se vide tragovi dvije vrste oružja, najverovatnije vazdušne puške i sačmarice. Velika ušara je zakonom zaštićena vrsta i ubijenje je strogo zabranjenjo, te je počinjeno krivično djelo – krivolov. U proteklih par godina, svjedočili smo i drugim problemima sa kojim se ova značajna vrsta suočava, pa je tako osim krivolova, bila žrtva trovanja i elektrokucije.

Nažalost, ovo nije jedini primjer ubijanja zaštićenih vrsta u Crnoj Gori.  Nedavno smo imali slučaj upucanog pelikana (Pelecanus crispus) sa Ulcinjske solane koji je jedan period bio na oporavku kod nas. Zahvaljujući njezi i velikim naporima da se ptici pomogne,  pelikan je oporavljen i pušten. Međutim, neke druge jedinke nisu bile te sreće, pa je tako bjeloglavi sup (Gyps fulvus) koji je praćen satelitskim odašiljačem sa Cresa, stigao u Crnu Goru gdje je već nakon nekoliko dana postao meta krivolovaca.

Veliki broj slučajeva ubijanja zaštićenih vrsta mora da bude alarm za hitno rješavanje problema u oblasti krivolova, poboljšanjem rada inspekcijskih organa i harmonizacijom propisa koji uređuju oblast lovstva. Analize koje smo do sada sprovodili, pokazuju da gotovo u potpunosti izostaje reakcija nadležnih organa kada je riječ o procesuiranju počinilaca ovog krivičnog djela. Sve dok se to ne promijeni, naše nebo će biti zamka za ptice.