Peticija za hitno donošenje propisa kojim se uspostavlja lovostaj

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rimski Trg 46

81000 Podgorica

Crna Gora                                                                                                                                            Podgorica, 23. februar 2021. godine

PETICIJA ZA HITNO DONOŠENJE PROPISA O USPOSTAVLJANJU LOVOSTAJA DO STRUČNOG I NEZAVISNOG POPISA I UTVRĐIVANJA BROJA JEDINKI LOVNE DIVLJAČI U CRNOJ GORI

Kako propisuje Zakon o divljači i lovstvu („Sl.list CG“ br.052/08 od 27.08.2008, 040/11 od 08.08.2011, 048/15 od 21.08.2015), divljač je u državnom vlasništvu, iz čega proizilazi da je briga za njeno brojno stanje, ali i dobrobit ekskluzivno i apsolutno pravo države Crne Gore.

Isti zakon predviđa mogućnost da se lov divljači ograniči, kad to zahtijevaju interesi njene zaštite i uzgoja. Zaštita, po definiciji ovog zakona podrazumijeva preduzimanje mjera koje obezbjeđuju uslove za opstanak i razvoj određene vrste divljači, kao i njenu zaštitu od protivzakonitog korišćenja, i ona se vrši čuvanjem lovišta, suzbijanjem nezakonitog lova, određivanjem lovnih sezona za pojedine vrste divljači, skraćivanjem lovnih sezona ili smanjenjem broja lovnih dana.

Povedeni činjenicom da je krivolov u Crnoj Gori postao više pravilo nego izuzetak, te da je brojno stanje zaštićene i nezaštićene divljači u zemlji neprecizno i nestručno vođeno, pa zapravo pravo stanje i nije poznato, smatramo da je neophodno hitno donošenje odluke kojom se propisuje lovostaj dok se ne izvrši stručni i nezavisni popis i utvrdi stvaran broj jedinki lovne divljači, kako bi se mogle donijeti informisane i adekvatne politike kada je zaštita i uzgoj divljači u Crnoj Gori u pitanju.

S obzirom da svako odlaganje reakcije na alarmantnu situaciju u crnogorskim lovištima može rezultirati nepovratnom ili teško nadoknadivom štetom po biodiverzitet Crne Gore, kao i po dobrobit divljači, predlažemo da u skladu sa odredbama članova 35 i 36 Zakona o divljači i lovstvu, koji resornom ministarstvu daju mandat da kreira dužinu trajanja lovne sezone i spisak lovnih vrsta, hitno donesete odluku kojom se propisuje lovostaj, te istim aktom suspendujete postojeći Pravilnik o lovnim sezonama („Sl.list CG“, br. 034/09, 048/09 i 060/10).

Smatramo da je donošenje ovakve odluke najefikasniji i najsvrsishodniji način da se zaštiti prirodno bogatstvo zemlje, koje prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima predstavlja dobro u opštoj upotrebi, te je kao takvo dobro svih građanki i građana Crne Gore. Sve prednje navedeno naročito zato što smatramo da se divljač u Crnoj Gori nalazi u zabrinjavajuće lošoj situaciji glede stanja populacije, ali i zato što je pitanje odnosa države i građana prema sopstvenom prirodnom nasleđu i etičko pitanje.