Oglašavamo poziv za ponude adaptacije muzeja na Ulcinjskoj solani

U cilju unaprijeđenja turističke infrastrukture na lokalitetu Park prirode Ulcinjska solana, Centar za zaštitu i proučavanje ptica oglašava poziv za dostavljanje ponuda za adaptaciju postojećeg muzeja u krugu bivše fabrike „Bajo Sekulić“.

Ekonomski i finansijski kapaciteti kandidata:

a) Prosječni godišnji promet ponuđača za posljednje 3 zatvorene i revidirane finansijske godine mora biti najmanje sto hiljada (100.000,00) eura.

U slučaju zajedničkog apliciranja/konzorcijuma, lider mora ispuniti najmanje 50% kriterijuma u pogledu prometa tj. prosječni godišnji promet lidera u posljednje 3 zatvorene i revidirane finansijske godine mora biti najmanje pedeset hiljada (50.000,00) eura.

b) Ukupni prihodi ponuđača moraju biti veći od ukupnih rashoda u posljednjoj zatvorenoj i revidiranoj finansijskoj godini.

U slučaju zajedničkog apliciranja/konzorcijuma, ovaj uslov se primjenjuje na svakog člana.

Zahtjevi iz tačaka 1.a i 1.b moraju se dokazati finansijskim izvještajima (bilansi stanja / bilansi uspjeha) ponuđača za poslednje 3 finansijske godine koje je revidirao ovlašćeni računovođa / nezavisni revizor.

c) Ponuđač je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države, što dokazuje potvrdom ili drugim dokumentom izdatim od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore.

Tehnički i profesionalni kapaciteti kandidata:

a) Ponuđač mora imati profesionalnu licencu, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, za izvođenje građevinskih radova.

Kriterijum se odnosi na svakog ponuđača i svakog lidera u slučaju zajedničkog apliciranja / konzorcijuma.

b) Ponuđač je, kao glavni izvođač, implementirao najmanje dva (2) ugovora o radovima iste prirode (izgradnja, rekonstrukcija ili adaptacija objekata) u iznosu od najmanje šezdeset hiljada (60.000,00) eura, u poslednjih četiri (4) godine, do krajnjeg roka za predaju ponude.

Ugovor se smatra izvršenim ako je privremenu / konačnu potvrdu o prihvatanju / preuzimanju radova, ili ekvivalentnu potvrdu, izdao ugovorni organ / poslodavac / klijent / inženjer, jasno naznačujući datum izdavanja pomenute potvrde.

Kao dokaz, ponuđač je dužan da dostavi kopije Ugovora o implementaciji projekata na koje se referiše.

Kriterijum se odnosi na svakog ponuđača, a u slučaju zajedničkog apliciranja / konzorcijuma, lider mora ispunjavati najmanje 50% gore navedenog kriterijuma, tj. najmanje jedan (1) ugovor o radovima iste prirode (izgradnja, rekonstrukcija ili adaptacija objekata) koji iznosi najmanje šezdeset hiljada (60.000,00) eura u poslednjih pet (5) godina do krajneg roka za dostavljanje ponude za ovaj tender.

c) Ponuđač mora biti upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, što dokazuje potvrdom o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača.

d) Zakonski zastupnik ponuđača nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, što se dokazuje potvrdom nadležnog organa izdatom na osnovu kaznene evidencije, koja ne smije biti starija od šest mjeseci do krajnjeg roka za otvaranje ponuda.

Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona ponuda koja je tehnički usaglašena i sa najpovoljnijom cijenom.

Ponude se mogu dostaviti direktnom primopredajom ili poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:

Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Velje Brdo 35, 81412 Spuž, Crna Gora

Rok za podnošenje ponuda je mjesec dana tačnije do 19. aprila 2021. godine do 14:00 časova, a dodatne informacije i eventualna pojašenjenja se mogu dobiti na broj telefona 020/272-051; 069/345 867 ili putem mejla czip@czip.me

Nakon prijema ponuda evaluaciona komisija će donijeti odluku o najpovoljnijem ponuđaču najkasnije do 25. aprila kako bi odabrani kandidat mogao započeti radve adaptacije najkasnije 03. maja 2021 godine.

Očekivani rok izvođenja radova adaptacije sadržanih u Idejnom projektu renoviranja i adaptacije muzeja na Ulcinjskoj solani je dva mjeseca. Projekat možete preuzeti u nastavku.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi