Od date riječi do djela: Mjesec dana od ubistva mečke, očekujemo potez ministra Stijovića

Prošlo je tačno mjesec dana od ubistva mečke u Beranama, događaja koji je samo jedan u nizu onih koji potvrđuju da se u oblasti lovstva potpuno zanemaruje problematika krivolova, nedovoljnih inspekcijskih kapaciteta i nepostojanja harmonizacije propisa koji uređuju oblast. Upravo je ovaj događaj bio „kap koja je prelila čašu“ i postao povod da se pokrene inicijativa za uvođenje moratorijuma na lov u trajanju od 5 godina koju je nadležnom ministarstvu predao Centar za zaštitu i proučavanje ptica a podržalo preko 80 nevladinih organizacija. Dan nakon ovog nemilog događaja, na sastanku ministarstva, lovačkog saveza i nevladinih organizacija, Ministar Aleksandar Stijović je poručio da mu je potrebno mjesec dana da pripremi plan za borbu protiv krivolova i plan za reformu lovstva. Kako taj rok danas ističe, očekujemo od ministra da predstavi javnosti na koji način će se ubuduće boriti protiv krivolova i riješiti brojne probleme u ovoj oblasti.

Osim podrške sa nacionalnog nivoa, pismo podrške inicijativi uputila je i njemačka organizacija EuroNatur koja već oko 20 godina radi u oblasti zaštite prirode. Kroz našu zajedničku saradnju imali su priliku da se upoznaju sa učestalom pojavom neriješenih slučajeva krivolova, koji ozbiljno narušavaju napore za očuvanje prirode.

U pismu koje je EuroNatur poslao Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, između ostalog, navodi se da se potpisivanjem Bernske konvencije, Crna Gora obavezala da će zaštititi svoj životinjski svijet, uključujući mrkog medvjeda i sve vrste ptica, što je takođe relevantno i za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Kao potpisnica Bernske konvencije, Crna Gora je u decembru 2020. godine usvojila Rimski strateški plan, kojim se obavezala da će zauzeti pristup nulte tolerancije po pitanju nezakonitog ubijanja ptica i smanjiti krivolov za 50% do 2030. godine (u poređenju sa polaznom vrijednošću iz 2020. godine). U skladu s odredbama Bernske konvencije i direktiva EU o prirodi, apelujemo na Vladu Crne Gore da preduzme odlučnije mjere kako bi zaustavila krivolov strogo zaštićenih vrsta.

Inicijativa se može posmatrati kao sjajna prilika za novu Vladu da kroz temeljnu reformu lovstva izmiri razlike između zaštite prirode i aktivnosti lovačkih udruženja. Ovaj proces reforme, ako se temelji na odredbama direktiva EU o pticama i staništima i sprovodi na inkluzivan način, koji bi uključivao sve relevantne subjekte, potencijalno može stvoriti dobro prihvaćen sistem lovstva, koji bi služio i potrebama očuvanja zaštićenih vrsta i legitimnim interesima lovaca. Kao što je navedeno u samoj inicijatitivi, smatramo da je uspostavljanje moratorijuma, tj zabrane lova u trajanju od 5 godina minimum kako bi se reforma uspješno sprovela.

Uz podršku EuroNatur-a i njegovih međunarodnih mreža iskusnih stručnjaka u oblasti zaštite mrkog medvjeda i ptica, CZIP preduzima konkretne aktivnosti za poboljšanje upravljanja divljim životinjama i rješavanje problema krivolova u Crnoj Gori, prije svega kroz rad na izradi Plana upravljanja za populaciju mrkog medvjeda i izradi Nacionalnog akcionog plana borbe protiv nezakonitog ubijanja ptica. Obje inicijative su dobile načelnu podršku Vlade Crne Gore, ali stvarna uključenost institucija je bila slabija nego što smo se nadali. Nedavni slučajevi krivolova medvjeda i ptica ukazuju na hitnu potrebu za pojačavanjem napora za usvajanje obje inicijative. EuroNatur i CZIP su spremni da daju još veću podršku nadležnim institcijama, ne samo kroz pomoć u izradi akcionih i planova upravljanja, već i prilikom njihove implementacije.

Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Koalicija 27