Ministarstvo kapitalnih investicija agresijom protiv argumenata

Predstavnici organizacija koje su jutros bile pozvane na sastanak u Ministartvo kapitalnih investicija povodom bušenja prve istražne bušotine na južnom Jadranu napustile su sastanak nakon neprimjernog i agresivnog ponašanja državnog sekretara, Marka Perunovića i v.d. direktora Agencije za ugljovodonike, Marka Adžića.

Nažalost, novo rukovodstvo Ministarstva je nastavilo sa starom praksom neuvažavanja drugačijeg mišljenja i bahatog odnosa prema civilnom sektoru.

Mada smo pozvani samo dva dana prije planiranog prvog istražnog bušenja, zvaničnici su nastupili sa pozicije da se radi o spasonosnom rješenju, koristeći rječnik koji se prije vezuje za krupne korporativne kapitaliste, a ne nosioce vlasti. Sa žaljenjem konstatujemo da danas prisutni čelnici, prema onom što su saopštili, ne razumiju koncept održivog razvoja Crne Gore.

Ako su tačni medijski navodi da bi nas raskid ugovora mogao koštati oko 35 miliona eura, i ako znamo da prihod od turizma prije pandemije premašuje millijardu eura godišnje, onda je jasno da bi raskid tog ugovora bio jednak svega nekoliko dana prihoda od turizma, dok bi šteta od potencijalnih negativnh posljedica bila mjerena decenijama – kolika bi mogla biti niko ne zna, jer istraživanja koja je trebalo da budu sprovedena prije početka ove aktivnosti nijesu bila dovoljno temeljna. Umjesto da se Vlada fokusira na diverzifikaciju u oblasti turističke privrede, s fokusom na Covid-bezbjedan turizam, i onlajn djelatnosti, ona “spas” vidi u bušenju Jadrana.

Organizacije koje su napustile današnji skup su to učinile nakon samog poziva rukovodioca da napuste skup ako su nezadovoljne – što su njihovi predstavnici potom i učinili.

Ovim putem apelujemo i da se ministarstva usaglase između sebe, jer su juče ministri finansija i ekonomskog razvoja saopštili da Crna Gora treba da “bude zemlja čija je ekonomija bazirana na zelenoj osnovi”, dok smo danas slušali agresivan nastup zagovornika bušenja Jadrana, koji opravdavaju bušenje potrebom za obezbjeđivanjem sredstava za saniranje “crnih tačaka” u Crnoj Gori, što znači da bismo pravili novu rupu da bismo “krpili” postojeće. Umjesto da fokus bude na preispitivanju dokumentacije, koja je donešena na ovu temu u posljednjih šest godina, oni koriste gotovu identičnu argumentaciju prethodnog ministarstva, čime nova uprava daje legitimitet prethodnoj.  

Organizacija KOD

Green Home

Dr Martin Schneider-Jacoby Association 

Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP)

Naša akcija 

Eko Korijen