Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija pogazilo obećanje da je građanin uvjek u središtu svih usluga

Centar za zaštitu i proučavanje ptica je razočaran postupanjem Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija u slučaju podnošenja e-peticije za uvođenje privremene obustave lova i korijenite reforme lovstva.

Naime, CZIP je u ime grupe građana 23. februara kandidovao e-peticiju broj: P-2/23/2021-80 koja je uredno zaprimljena i za koju smo dobili obavještenje da će, ukoliko ispunjava uslove predviđene za podnošenje, biti otvorena za potpisivanje na portalu „Glas građana – e-Peticije“, a o čemu će se podnosilac obavijestiti u roku od 20 radnih dana.

Rok za obavještenje podnosioca peticije istekao je 23. marta u ponoć, a odgovor nismo dobili. Za ovakav propust bi donekle i mogli imati razumijevanja da nismo uputili nekoliko urgencija kao i bezbroj poziva na kontakte kabineta kako bi dobili pravovremenu informaciju.

Naše razočaranje postupanjem ministratsva naročito je pojačano posljednjom izjavom ministarke Srzentić:

„Građanin treba da je uvijek u središtu svih usluga i kreiranja javnih politika, da aktivno učestvuje u razvoju vladinih programa govoreći nam šta mu treba i šta će mu koristiti u svakodnevnom životu… Svi mi imamo isti cilj, razvoj i digitalizaciju crnogorskog društva u cjelini”.

Čini nam se da bar u našem slučaju građanin ne samo da nije u središtu državih servisa kakav je Glas građana već je i marginalizovan, izignorisan, a njegova inicijativa omalovažena jer utoliko nije dostojna ni odgovora!