Konkurs za istraživačke novinarske priče o krivolovu u NP “Skadarsko jezero”

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) raspisuje  konkurs za novinarske radove, odnosno pruža jednokratnu novčanu podršku za  novinare/novinarke koji bi se posvetili istraživanju problematike zaštite prirode, sa posebnim akcentom na problem krivolova u nacionalnom parku “Skadarsko jezero”.

U okviru ovog poziva moguće je podržati dvije istraživačke priče, odnosno istraživački rad dva novinara/ke. Zadatak odabranih novinara je da napišu istraživačku priču u formi od jednog članka ili video priloga koji se bave izvještavanjem o problemu krivolova u nacionalnom parku “Skadarsko jezero”.

Koncept istraživanja i forma izvještavanja nisu unaprijed zadani, a novinari imaju mogućnost biti slobodni i kreativni u osmišljavanju istraživanja. Na raspolaganju će im biti CZIP resursi, literatura i mogućnost korištenja konsultacija i savjetovanja sa stručnim osobama u oblasti zaštite prirode.

Jednokratna bruto podrška u iznosi od 450 EUR po priči koja pokriva sve vrste troškova vezane uz istraživački rad, a prema potrebama kandidata može biti iskorišćena za troškove putovanja, vremena provedenog za istraživanje ili opremu.

U cilju pružanja adekvatne stručne podrške CZIP nudi:

Prijava mora sadržati:

Mogu se prijaviti svi novinari/ke bez obzira na prethodno iskustvo u istraživanjima o zaštiti prirode. Prijave se šalju e-mailom na adresu: marija.stanisic@czip.me najkasnije do  11. aprila 2021.godine u ponoć. Rok za predaju priča tj. njihovu objavu u medijima je 10. maj 2021. godine.

U slučaju pristiglih više od dvije kvalitetne i zanimljive ideje, Centar za zaštitu i proučavanje ptica zadržava pravo da angažuje više od dva novinara za izradu istraživačkih priča.

Dodatne informacije:

Planirana je realizacija ukupno još tri konkursa, gdje će biti podržane po dvije istraživačke priče. Planirano je da konkursi budu organizovani u sledećim periodima: jesen 2021, zima 2021/2022, proljeće 2022.

U slučaju pristiglih više od dvije kvalitetne i zanimljive ideje za ovaj ili naredne pozive, Centar za zaštitu i proučavanje ptica zadržava pravo da sve planirane konkurse ne realizuje, već da angažuje novinare iz ovog ili nekog sledećeg poziva za dostavljanje radova.

Podrška istraživačkom novinarstvu u oblasti zaštite prirode dio je projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild” kojeg je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF) . Cilj projekta je obezbjeđivanje dugoročne zaštite nacionalnog parka Skadarsko jezero.