Nova Vlada, stare boljke

Sudeći po odgovoru koji smo dobili od Ministarstva javne uprave, nova Vlada je od stare naslijedila očigledno neizlječivu boljku prebacivanja nadležnosti i nedovoljne međusektorske usaglašenosti i saradnje.

Očekujemo od Ministarstva javne uprave da komunicira sa administratorima drugih ministarstava, a ne samo da se nevješto ograde od odgovornosti saopštenjem da ne mogu ništa po tom pitanju učiniti.

Prije svega smatramo da se moglo formalno odgovoriti na zahtjev, što još uvjek nije učinjeno i odlučiti u korist ili protiv zahtjeva jer isti treba da se ocijeni shodno važećim propisima. Vjerujemo da u Ministarstvu javne uprave, zaduženom za e-peticije, postoji pravna služba dovoljno efikasna da procjeni da li je naš zahtjev protivan zakonu. Na ovaj način bi pokazali kolegama da će u slučajevima ignorisanja oni odlučivati jer su jedini i odgovorni pred građanima.

Sa druge strane očigledno je da Ministar poljoprivrede gdin Stijović, sa kojim smo prije više od mjesec dana imali sastanak na temu krivolova, a nakon ubijene mečke, simulira saradnju sa civilnim sektorom namjerno sabotirajući peticiju koja bi obavezala Vladu da razmotri član 35 i 36 Zakona o lovstvu, a koji predviđaju mogućnost uvođenja privremenog zabrana lova.

Naime, ministar je iskoristio svaku priliku da u medijima pošalje poruku koja sadrži neistinu, a to je da inicijativa preko 80 nevladinih organizacija nije utemeljena na slovu zakona, računajući da sto puta ponovljena laž na kraju postaje istina.

U ovom konkretnom slučaju nama kao udruženju građana nije preostalo ništa više nego da podnesemo pritužbu ombudsmanu, što smo i učinili, nadajući se da ćemo odgovor dobiti u roku manjem od 5 mjeseci jer je tačno toliko prošlo od kad su mještani Bara Kraljskih podnijeli pritužbu radi ćutanja uprave na problematiku malih hidrocentrala, strpljivo čekajući kada će građanin biti u fokusu nove Vlade! 

Pretraga