Takmičenje za nastavnike “Kako da zaštitimo ptičja gnijezda”

Centar za zaštitu i proučavanje ptica već desetu godinu zaredom učestvuje u međunarodnom projektu Spring Alive sa ciljem edukacije najmlađih generacija o važnosti očuvanja ptica selica. Do sada je na projektu učestvovalo više hiljada učenika i nastavnika sa teritorije cijele Crne Gore.

Ove godine, BirdLife International, svjetska mreža organizacija koje se bave zaštitom ptica, čiji je CZIP član, organizuje međunarodno takmičenje za nastavnike i neformalne edukatore u okviru Spring Alive projekta. Uslov učešća na takmičenju je da nastavnici održe čas na temu “Kako možemo da zaštitimo gnijezda ptica” za minimum 10 učenika u obliku kojem žele (uživo u učionici, u prirodi, online itd.) i da opise i dokaze o održanom času pošalju Centru za zaštitu i proučavanje ptica, tj. koordinatorki Spring Alive projekta za Crnu Goru, na email marija.stanisic@czip.me.   Centar za zaštitu i proučavanje ptica će dalje proslijediti dobijene prijave koordinatoru Spring Alive projekta na međunarodnom nivou.

Opis održanog časa treba biti na engleskom jeziku, u elektronskom obliku, u formi PowerPoint prezentacije ili PDF, ili u obliku videa koji objašnjava ideju, tok aktivnosti tj. ostvarene rezultate na tematski organizovanom školskom času.  Poželjno je takođe dostaviti fotografije, dječje radove, plan časa i druge materijale uz sami opis časa.

Rok za dostavljanje prijava sa dokazima o održanom edukativnom času je 21. jun 2021.godine, do kada traje međunarodno takmičenje. Svaki učesnik/ca može učestvovati takmičenju samo sa jednom prijavom, a potrebno je da uz opis časa i materijale dostavi sledeće podatke: ime i prezime, adresu i telefon, ime škole za koju nastavnik radi, kao i poštansku adresu na koju, u slučaju dobijanja nagrade, treba dostaviti istu.

O dobitnicima će odlučivati tročlani žiri kojeg čine predstavnici BirdLife-a i Heidelberg Cementa. Za dobitnike su planirane sledeće nagrade:mjesto: mikroskop

1. mjesto: durbin

2.mjesto: knjiga za identifikaciju ptičjih vrsta

3.mjesto: knjiga za identifikaciju ptičjih vrsta

4.mjesto: knjiga za identifikaciju ptičjih vrsta

Rezutati takmičenja će biti objavljeni na vebsajtu www.springalive.net najkasnije do 31. jula 2021. godine. Takođe, u slučaju da neku od nagrada osvoje učesnici iz Crne Gore, Centar za zaštitu i proučavanje ptica će obavjestiti dobitnike putem mejla i/ili telefona.

Detaljna pravila o učešću na takmičenju možete pročitati OVDJE.