Istraživačke priče o problemima NP Skadarsko jezero

U okviru projekta „SOS Skadar lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild“ kojeg je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF) tokom prošle i ove godine, raspisana su dva konkursa za istraživačke priče o problemima nacionalnog parka Skadarsko jezero. Na pozivima je podržan rad četiri novinara (dva po pozivu), koji su objavili sledeće priče:

 „Plastična prijetnja Skadarskom jezeru”, autor Radomir Petrić

„Ribe čuvaju na osnovu podataka starih četiri decenije“, autor Ivan Čađenović

„Krivolovci dnevno zarada nečiju platu, rođaci i prijatelji jači od kazni“,  autorka Slađana Đukanović

„Skadarska žaba, endemska vrsta na pragu izmiranja“, autor Vuk Vujisić

Planirana je realizacija ukupno još tri konkursa, gdje će biti podržane po dvije istraživačke priče. Konkursi će biti organizovani u sledećim periodima: jesen 2021, zima 2021/2022, proljeće 2022.