Bezbjedniji boravak turista na Prokletijama

U cilju bezbjednijeg boravka turista i posjetilaca na Prokletijama obnovljeno je 68 kilometara prekograničnih planinarskih staza, nabavljena je vrijedna oprema za spasioce i vrijedan dron sa termalnom kamerom koji će olakšati potragu izgubljenih osoba u planini, obučeni su planinski vodiči i adaptiran je Rescue centar.

To je saopšteno na pres konferenciji povodom prekograničnog projekta “Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima.”

Programska direktorica CZIP-a, Ksenija Medenica istakla je da je cilj projekta održivi razvoj prekogranične regije kroz zajedničke turističke potencijale, koji se zasnivaju na prirodnom i kulturnom naslijeđu.

„Aktivnosti koje smo sproveli u okviru projekta su doprinijele kvalitetu i raznolikosti usluga na Prokletijama, uspostavljanju i promociji zajedničke turističke ponude i povećanoj bezbjednosti posjetilaca Nacionalnog parka Prokletije u Crnoj Gori i Nacionalnog parka Bjeshket e Nemuna na Kosovu“, rekla je Medenica.

Kazala je da je zbog nepristupačnog i specifičnog terena planinskog masiva Prokletija, fokus projekta bila i sigurnost turista.

„Do sada su mnoge intervencije u spašavanju izgubljenih ili povrijeđenih osoba pokazale potrebu za obnovom turističke infrastrukture, nabavkom dodatne opreme, ali i formiranje „Rescue centra“ na ovoj planini“, navela je Medenica.

Prema njenim riječima,  u okviru projekta su realizovane brojne aktivnosti sa ciljem povećane bezbijednosti posjetilaca Nacionalnog parka Prokletije u Crnoj Gori i Nacionalnog parka Bjeshket e Nemuna na Kosovu.

„U okviru projekta smo obnovili 68 kilometara prekograničnih planinarskih staza, nabavili smo opremu za spasioce (tehničku, ličnu i medicinsku), vrijedan dron sa termalnom kamerom koji će olakšati potragu izgubljenih osoba u planini, adaptirali smo Rescue centar na Prokletijama, kao i realizovali obuke za buduće spasioce i planinarske vodiče“, rekla je Medenica.

Predstavnik GSSCG Velimir Vuković, rekao je da su u okviru projekta, zajedno sa partnerima, uložili maksimalne napore da bezbjednost turista i posjetilaca Prokletija bude na najvišem nivou.

„Danas sa sigurnošću mogu reći da smo dosanjali san Balkanskih Alpa i da na tom području imamo sjajan turistički proizvod“, istakao je Vuković.

Prema njegovim riječima, kroz niz obuka su krenuli sa formiranjem obavještajne tačke Prokletije, navodeći da je grupa mladih prošla četiri spasilačka treninga koja su bila organizovana u Crnoj Gori.

„Te obuke su pohađale i kolege sa Kosova. Kroz ovaj projekat smo podstakli formiranje Gorske službe spašavanja Kosova, koja nije postojala. Organizovali smo i trening za planinske vodiče, koji je pohađalo 20 ljudi sa Kosova i Crne Gore. Na taj način će biti povećana bezbjednost turista, jer oni neće sami lutati po planinama, nepoštujući pravila koja planina nameće, već će imati vodiča“, rekao je Vuković.

On je rekao da je oko 58 hiljada eura uloženo u nabavku spasilačke i lične opreme.

„Kroz projekat smo nabavili ličnu spasilačku opremu za naše buduće spasioce, dio tehničke i medicinske opreme i dron sa termalnom kamerom, koji će u značajnoj mjeri nam pomoći kad su u pitanju potražne akcije u tom dijelu Crne Gore. Naša iskustva do sad su bila da smo najviše imali potražnih akcija u reonu Prokletija“, kazao je Vuković.

Govoreći o medicinskoj opremi, Vuković je kazao da je nabavljen monitor životnih funkcija, pomoću kojeg je moguće na licu mjesta imati parametre za teže povrijeđene koji su bitni za njihovo zbrinjavanje, kao defibrilator – uređaj za oživljavanje.

„Jedna od bitnih stavki je i sistem radio veze, tako da u ovom trenutku GSSCG kompletnu teritoriju Crne Gore ima pokrivenu sa radio sistemom, koji je najnovije generacije koji postoji na našim prostorima“, rekao je Vuković.

Pres konferencija je održana u okviru prekograničnog projekta „Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima“ koji je finanasirala Evropska Unija, a koji CZIP realizuje u saradnji sa projektnim partnerima Gorska služba spašavanja Crne Gore, Kosovo Advocacy and Development center i planinarsko udruženje Pashtriku.