Na Cetinju otvorena izložba “Ljepote Skadarskog jezera”

Izložba “Ljepote Skadarskog jezera“, koja je otvorena danas na Cetinju, ima za cilj da upozna lokalno stanovništo i turiste sa prirodnim i kulturnim vrijednostima područja Skadarskog jezera i da ih podstakne da ga posjete tokom ljetnje turističke sezone.

Predstavnica Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Marija Stanišić, rekla je da je raduje što je izložba na Cetinju i što je više od polovine fotografija djelo lokalnih profesiolnalnih i amaterskih umjetnika.

„Fotografije prikazuju biljne i životinjske vrste, kao i tipična staništa i kulturne verijednosti Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“, a koje gravitiraju području Cetinja. Takođe me raduje što je CZIP relizovao ovu izložbu i u sradanji sa turističkim organizacijama u Tuzima i Baru. Izložba je već postavljena u Tuzima, dok će sjutra biti otvorena u Baru. Željeli smo da se turisti i posjetioci, kao i građani ovih gradova, upoznaju sa kulturnim i prirodnim vrijednostima Skadarskog jezera i da ih, kroz fotografije, podstaknemo da posjete ova područja tokom ljetnje turističke sezone“, rekla je Stanišić.

Direktor Stručne službe Turističke organizacije Prijestonice Cetinje Oskar Huter, kazao je da je izložba dio manifestacije „Ljeto u Prijestonici“ i naglasio da se time promovišu izvorne vrijednosti područja Prijestonice.

„Raduje me institucionalna saradnja koja je počela sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica i vjerujem da ćemo samim događajem doprinijeti ne samo promociji i valorizaciji, već i očuvanju našeg prirodnog blaga. Izložba je koncipirana u dva dijela. Jedan dio će biti na Dvorskom trgu, a drugi dio na Balšića pazaru, gdje gravitora značajan broj lokalnog stanovništva i turista“, kazao je Huter.

Izložbu “Ljepote Skadarskog jezera”, koja će na Cetinju biti ovorena do 31. jula realizuje Centar za zaštitu i proučavanje ptica u okviru projekta  „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild” sa ciljem dugoročne zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF). Partneri u organizaciji izložbe su: Turistička organizacija Prijestonice Cetinje, Turistička organizacija Tuzi i Turistička organizacija Bar.