Skadarska žaba zabilježena na 18 novih lokacija duž obale Skadarskog jezera

Na Skadarskom jezeru je i ove godine sprovedeno istraživanje stanja populacije skadarske žabe, koja se izdvaja po svom značaju kao endemična, ugrožena ali i indikatorska vrsta. Ova vrsta je zabilježena na 18 novih lokacija duž obale Skadarskog jezera. Od ukupno 46 lokacija na Skadarskom jezeru na kojima je tokom 2020/2021. utvrđeno prisustvo skadarske žabe, njih 78% (tj. 36 lokacija) predstavlja nove nalaze za Skadarsko jezero.

Skadarska žaba je, kao i ostali predstavnici zelenih žaba, izrazito vodena vrsta, te se smatra da  je stanje njene populacija dobar pokazatelj kvaliteta vodenih staništa u kojima se javlja. Ipak, na njenu ugroženost, posebno u oblasti Skadarskog jezera, ukazuju podaci o višedecenijskom izlovu zelenih žaba na ovom području u komercijalne svrhe, kao i o prisutnosti gljivičnog oboljenja hitridiomikoze u znatnom procentu, a koje se smatra jednim od glavnih uzroka smanjenja populacija vodozemaca u svijetu.  Osim toga, nekontrolisani, dugotrajni i obimni požari poput prošlogodišnjeg u NP „Skadarsko jezero“ negativno utiču na populacije vodozemaca dovodeći do direktnog mortaliteta, povećanja temperature staništa, izmjene hidrološkog režima, promjene u sastavu nutrijenata i produktivnosti vodenog ekosistema, što je posebno problematično kod ranjivih vrsta poput skadarske žabe. Prošlogodišnji požari u nacionalnom parku „Skadarsko jezero“ su zahvatili i jednu od lokacija za monitoring skadarske žabe, gdje je konstatovano znatno smanjenje brojnosti ove vrste u odnosu na prethodnu godinu. Neophodno je dalje praćenje brojnosti ove vrste na opožarenom području radi sagledavanja dugoročnog efekta ove prijetnje.

Praćenje stanja populacije skadarske žabe (Pelophylax shqipericus) tokom 2020/2021. godine  je radila dr Katarina Ljubisavljević, stručnjak za vodozemce. Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild”sa ciljem dugoročne zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF).