Kada čujete vabilice zov-to se zove krivolov!

Prepelica je česta žrtva krivolova zbog intenzivne upotrebe nedozvoljenih sredstava za lov-zvučnih mamaca tzv. vabilica čija je upotreba zabranjena Zakonom  o divljači i lovstvu (član 66). Elektronska vabilica emituje zvuk oglašavanja mužjaka prepelice tokom noći kako bi na određenu lokaciju privukla i zadržala veliki broj prepelica koje tako postaju lak plijen krivolovcima.

Prepelica je ptica selica koja tokom jeseni migrira preko Crne Gore za Afriku. Na tom putu kao odmorišta koristi brojna polja koja se nalaze u primorskom i centralnom regionu Crne Gore. Tokom perioda njene migracije traje i lovna sezona na ovu vrstu u našoj zemlji (1.08.-31.10). 

Zvuk koji vabilica emituje je veoma prodoran i jak i može se čuti čak sa nekoliko kilometara udaljenosti. Vabilice zavaravaju prepelice da je okruženje bezbjedno i da tu mogu da se odmore od naporne migracije.

Naša organizacija godinama sprovodi monitoring u cilju otkrivanja krivolovnih aktivnosti gdje je upotreba nedozvoljenih sredstava kao što su vabilice veoma zastupljena.  Pozivamo vas da nam se pridružite u borbi protiv krivolova i prijavite korišćenje elektronskih vabilica Centru za zaštitu i proučavanje ptica! Prijave možete slati na e-mail: czip@czip.me. Molimo da nam dostavite što precizniju lokaciju (osim naziva mjesta i tačku na google.maps ili slično), kao  i vrijeme i datum kada ste čuli vabilicu.

Pored vabilica, ohrabrujemo Vas da nam prijavite i druge slučaje krivolova koje primjetite na terenu, a vaši podaci će biti zaštićeni od dalje distribucije, tj. prijavu ćemo voditi kao anonimnu.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na pomoći da zaštitimo ptice i pomognemo im da slobodno i  bezbjedno nastave svoj put!

CZIP tim