Poziv za istraživanje krupnih zvijeri namijenjen mladim istraživačima

Nakon što su CZIP i EuroNatur  (uz podršku  Bernd Thies fondacije) u avgustu ove godine u NP „Prokletije“ uspješno organizovali i sproveli obuku pod nazivom „Izgradnja kapaciteta stručnjaka za velike zvijeri“, sada nastavljamo sa ovim projektom kroz otvoreni poziv za prijavu projektnih ideja na temu velikih zvijeri. Cilj nam je da kroz ove male projekte ohrabrimo i finansijski podržimo mlade istraživače koji se žele baviti istraživanjem i zaštitom velikih zvijeri u Crnoj Gori.

Ovaj poziv je namjenjen mladim (do sada neafirmisanim) istraživačima iz Crne Gore. Kandidati koji su prošli kroz obuku na ljetnjoj školi u sklopu ovog projekta će biti dodatno vrednovani pri ocjenjivanju pristiglih prijava.

Teme projektnih prijedloga moraju biti u vezi sa istraživanjem i/ili zaštitom velikih zvijeri  (medvjed, šakal, ris, vuk). Fokus teme može biti na jednoj ili više vrsta.  Trajanje projekta je fleksibilno, sa tim što se isti moraju implementirati ne kasnije od 30.09.2022. godine, dok se finalni izvještaj mora predati zaključno sa 15.10.2022. godine. (Više informacija vezano za izvještavanje biće naknadno podijeljeno sa izabranim kandidatima.)

U skladu sa primljenim prijavama odabraćemo 2-4 kandidata, čiji ćemo projektni prijedlog finansirati u iznosu od 2000,00 do 3000,00 eura neto iznosa,  što će zavisiti od kvaliteta samih prijava. Projektni prijedlog i kratki CV moraju se predati na engleskom jeziku, na adresu CZIP-a i EURONATUR-a. Aplikacionu formu možete pronaći OVDJE.

Projektni predlozi se mogu slati najkasnije do 06. decembra 2021. godine.  Uspješni aplikanti izabranih projekata za finansiranje biće zvanično obaviješteni do 31. decembra 2021. godine, tako da sa  implementacijom projektnih aktivnosti mogu početi od 01.februra/01.marta 2022. godine.

Za sva dodatna pitanja vezano za podnošenje projektnih predloga, budite slobodni da nas kontaktirate putem mejla: Aleksandar Perović (CZIP) (aleksandar.perovic@czip.me) ili Jan Philip Kehl (EURONATUR) (Jan.Kehl@euronatur.org)

Pretraga