Trening o invazivnim biljnim vrstama Skadarskog jezera

Nakon studijske posjete Parku prirode ‚‚Lonjsko polje“, u četvrtak (04.11.2021. godine) Centar za zaštitu i proučavanje ptica je uspješno organizovao trening o invazivnim biljnim vrstama Skadarskog jezera u čijem je fokusu bio bagremac (Amorpha fruticosa), invazivna vrsta koja predstavlja ozbiljan problem za plavne livade Skadarskog jezera.

Plavne livade Skadarskog jezera sve brže nestaju zbog širenja ove invazivne biljne vrste, te je cilj ovog treninga bilo upoznavanje sa njenim karakteristikama, metodama uklanjanja i iskorjenjavanja, kao i upoznavanje sa metodama održavanja tih livada čistim kada je u pitanju teorijski dio treninga. Praktični dio treninga je realizovan kroz posjetu plavne livade sa koje će se uklanjati invazivne vrste, gdje su učesnici mogli vidjeti kako obrasla livada izgleda, kao i različite stepene obrastanja u zavisnosti od vremena koje je prošlo od poslednjeg košenja.

Trening je namijenjem lokalnom stanovištu sa područja Zete i Virpazara koje će imati najvažniju ulogu u održavanju plavnih livada čistim, nakon uklanjanja ove invazivne vrste sa ogledne livade. Zahvaljujući živoj diskusiji koja je tekla kontinuirano tokom treninga, usvojena su znanja o metodama borbe sa ovom vrstom ali i razmijenjena iskustva koje je lokalno stanovništvo steklo prilikom dugogodišnjeg rada i života na ovom području.

Sa obrastanjem plavnih livada nastupa bezbroj problema kao što su nestanak biodiverziteta ali i nestanak površina koje bi bile značajne kako za stočarstvo, tako i za turističke potrebe područja, te će dobrobit ovog poduhvata biti višestruka.

U narednom periodu nas pored uklanjanja ove invazivne biljne vrste sa odabrane plavne livade čeka donacija krava lokalnom stanovništu, kao i izrada analize uticaja ove invazivne vrste na ostale grupe organizama.

Trening je održan u sklopu projekta “Obnova vlažnih livada Skadarskog jezera za održivu i tradicionalnu upotrebu”, koji je podržan od strane Fonda za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF).