Četvrti konkurs za istraživačke radove

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) raspisuje konkurs za novinarske radove, odnosno pruža jednokratnu novčanu podršku za novinare/novinarke koji bi se posvetili istraživanju problematike zaštite prirode u nacionalnom parku “Skadarsko jezero”.

U okviru ovog poziva moguće je podržati tri istraživačke priče, odnosno istraživački rad tri novinara/ke. Zadatak odabranih novinara je da napišu istraživačku priču u formi od jednog članka ili video priloga koji se bave izvještavanjem o problemu zaštite prirode u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na  nacionalni park “Skadarsko jezero”.

Koncept istraživanja i forma izvještavanja nisu unaprijed zadani, a novinari imaju mogućnost biti slobodni i kreativni u osmišljavanju istraživanja. Na raspolaganju će im biti CZIP resursi, literatura i mogućnost korišćenja konsultacija i savjetovanja sa stručnim osobama u oblasti zaštite prirode.

Jednokratna bruto podrška u iznosi od 400 EUR po priči koja pokriva sve vrste troškova vezane uz istraživački rad, a prema potrebama kandidata može biti iskorišćena za troškove putovanja, vremena provedenog za istraživanje ili opremu.

U cilju pružanja adekvatne stručne podrške CZIP nudi:

Prijava novinara mora da sadrži:

Mogu se prijaviti svi novinari/ke bez obzira na prethodno iskustvo u istraživanjima o zaštiti prirode. Prijave se šalju e-mailom na adresu: marija.stanisic@czip.me najkasnije do 5. decembra 2021. godine u ponoć.  Rok za predaju priča tj. njihovu objavu u medijima je 30. januar 2022. godine.

Dodatne informacije:

Ovo je četvrti konkurs za istraživačke radove o problemima očuvanja nacionalnog parka “Skadarsko jezero” koji realizuje Centar za zaštitu i proučavanje ptica. Do sada je podržano ukupno sedam istraživačkih priča crnogorskih novinara iz štampanih i elektronskih medija. Novinari koji su dobili podršku za istraživačke priče u sklopu prethodnih konkursa nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

CZIP eventualno planira organizovanje još jednog konkursa na proljeće 2022. godine, u zavisnosti od kvaliteta prijava pristiglih na ovaj konkurs, kao i dostupnog budžeta za realizaciju ove aktivnosti.

Podrška istraživačkom novinarstvu u oblasti zaštite prirode dio je projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild” kojeg je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF). Cilj projekta je obezbjeđivanje dugoročne zaštite nacionalnog parka Skadarsko jezero.