Krivičnu prijava protiv nadležnih u institucijama za osiguranje aviona kojim bi se gasili šumski požari

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE, press konferencija 24.03.2022.

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) podnijeće krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u institucijama koje su nadležne za osiguranje aviona, koji bi mogao doprinijeti efikasnijem gašenju šumskog požara u okolini Kolašina.

Programska direktorica CZIP-a, Ksenija Medenica podsjetila je da su prije dva dana obilježili Dan šuma, a da se danas „hektari kopna pretvaraju u pustoš isključivo zbog neodgovornosti institucija“.

„Danas smo tu da zaključimo da je nečiji nerad ostavio Crnu Goru bez mogućnosti da spriječi širenje šumskog požara. Hektari šuma u okolini Kolašina koje trenutno gore, odgovornost su čovjeka koji je nepažnjom, neznanjem ili namjerom izazvao požar, ali mnogo veća odgovornost državnih institucija koje očigledno nisu smatrale dovoljno važnim da se pripreme za sezonu požara koja se nažalost iz godine u godinu dešava“, istakla je Medenica.

Prema njenim riječima, ne može proći nekažnjeno to što je dozvoljeno da kašnjenje tenderske procedure spriječi efikasnije gašenje požara, izazove nemjerljivu štetu za šumski ekosistem ali i napravi materijalnu štetu ljudima koji na tom području imaju kuće i imanja, dovede u opasnost čovjekov život i egzisteciju.

Mednica je podsjetila da je iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a saopšteno da je tenderska procedura za osiguranje aviona koji se koriste za gašenje požara u toku, a da je pokrenuta od strane Uprave za katastar i državnu imovinu.

„Pitamo institucije, zar je moglo da se dozvoli da ti avioni jedan jedni dan budu neosigurni? Pitamo ih šta su uradili da edukuju građane koji još uvijek misle da je paljenje livada korisno? Pitamo ih kako upravljaju našim šumskim resursima kad svake godine pričamo o istim problemima? Pitamo da li će oni koji su nas doveli u ovu situaciju snositi odgovornost?“, upitala je Medenica.

Najavila je da će CZIP podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u institucijama koje su nadležne za osiguranje aviona.

„Takođe, performansom ispred Uprave za katastar i državnu imovinu, šaljemo poruku da dok gori šuma, „gori“ i za potreba da institucije na vrijeme i odgovorno rade svoj posao“, poručila je Medenica.

Perfomans, u kojem je zapaljena dokumentacija u kutiji sa natpisom „TENDER – osiguranje aviona“, organizovan je u saradnji sa Crnogorskim društvom ekologa i Green Home-om.

CZIP je prethodno organizovao pres konferenciju „Očuvanje biodiverziteta Crne Gore: projekat “BioVal – biološka raznolikost““, tokom koje je predstavnica CZIP-a, Nevena Petković, pojasnila je da je opšti cilj tog projekta povećanje znanja građana Crne Gore o vrijednostima biodiverziteta.

„Projekat je podijeljen na tri komponente, u okviru kojih radimo na podizanju svijesti o zaštiti prirorode među građanima i njihovo uključivanje u proces građanske nauke, oni nam daju podršku za monitoring biodiverziteta i pomažu nam u prikupljanju važnih podataka. Posebna komponenta su pozivi na akciju gdje želimo da dovedemo do promjene ponašanja kada je u pitanju reciklaža i odlaganje otpada“, istakla je Petković.

Press konferencija, 24.03.2022.

Rekla je da su u okviru projekta održali predavanja u školama i vrtićima povodom Dana roda, Dana leptira, Dana planete Zemlje, pripremili edukativne brošure, organizovali izložbu na kojoj su predstavili bogatstvo staništa i ptica u Crnoj Gori, sproveli kampanju tokom oktobra koja je bila posvećena pticama selicama, a više škola iz Crne Gore smo poveli na prstenovanje i jednu na solanu.

„Organizovali smo i online kviz o biodiverzitetu i nagradili smo najbolje dvogledima pogodinim za amatere. U okviru prstenovanja ptica na edukativnoj stanici na Marezi, koje organizujemo svake godine, prstenovali smo za 17 dana 1674 jedinke. Tokom septembra i oktobra nam se priključilo više od 500 učesnika, među kojima su uglavnom bili roditelji sa djecom“, navela je Petković.

Istakla je da su organizovali i „Ćukovanje“ u okviru kojeg su prebrojavali sovu ćuk na teritoriji Podgorici i gdje su prebrojali 51 ćuka na sedam lokacija, kao i „Bubonight“ u okviru kojeg su brojali jedinke velike ušare na teritoriji Rumije i obale.   

Predstavnica Crnogorskog društva ekologa, Irma Muhović, kazala je predstavljajući rezultate specifičnog poziva na akciju “Škole u akciji za reciklažu“, da je cilj akcije bio da se podstaknu djeca da aktivno razmišljaju o životnoj sredini i o načinima na koji mogu da doprinesu promjenama u životnoj sredini.

„Želimo da usmjerimo djecu i da im usadimo zdrave i održive navike kada je u pitanju životna sredina kako bi mogli jednog dana da je svjesno doživljavaju i da njihova ponašanja budu u skladu sa životnom sredinom“, navela je Muhović.

U akciji su, kako je rekla, učestvovale 52 škole i poslale su kreativni materijal koji predstavlja praksu koju sprovode a koja je vezana za reciklažu.

„Najbolje smo planirali da nagradimo sadnicama i za to smo odabrali 12 škola. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu moći da obezbijedimo veći broj sadnica i da pokrijemo veći broj škola“, rekla je Muhović.

Konferencija je realizovana u okviru projekta „BioVal – biološka raznolikost“ kojeg finansira Evropska unija (EU), a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Pretraga