Analiza prijetnji biodiverzitetu u zaštićenim područjima kao alat na putu ka zajedničkom djelovanju na očuvanju prirode

Nakon pripreme Izvještaja o procjeni kapaciteta sa preporukama za pripremu programa za izgradnju kapaciteta, koji je bio osnova za sprovođenje obuke, i Kratkog pregleda statusa postojećih državnih strategija/planova i politika, strukture zakonodavnih institucija povezanih sa upravljanjem vrstama i monitoringom biodiverziteta u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, u okviru Bear in Mind projekta pripremljena je Analiza prijetnji biodiverzitetu u zaštićenim područjima u prekograničnom kontekstu. Analiza je obuhvatila procjenu postojećih planova upravljanja, upravljačkih jedinica i važnost biodiverziteta u odabranim oblastima sa setom preporuka za poboljšanje upravljanja prekograničnim zaštićenim područjima.

Ova Analiza je pripremljena na osnovu informacija dobijenih iz pripremljenog i poslatog upitnika zainteresovanim stranama, pregleda osnovnih dokumenata koji se odnose na biodiverzitet, monitoring i informacije o stanju životne sredine. Analizirani su različiti dokumenti koji se odnose na biodiverzitet i upravljanje prirodnim resursima (zakoni, izvještaji i procjene). Analiza je bila usredsređena na sve oblike upravljanja podacima o biodiverzitetu (terenski podaci, indikatori i/ili metapodaci o biodiverzitetu koje su dostavljali projektni timovi). Informacije su dobijene i putem intervjua sa ključnim zainteresovanim stranama, putem internet istraživanja i kroz neformalne razgovore sa odabranim grupama u lokalnim zajednicama.

Analiza sadrži sistematski prikupljene, sortirane i obrađene informacije o biodiverzitetu u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, sumirane i obrađene na sljedeći način: obaveze prema EU, status i vrijednost biološke raznovrsnosti/zaštićenog područja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, analize planova upravljanja ciljnim zaštićenih područja, mogućnosti uspostavljanja prekograničnog područja, zajednička pitanja i izazovi, prijetnje, pritisci i uticaji na biodiverzitet sa prepoznatim potrebama za očuvanjem, te zaključci i preporuke. Polazna osnova za poređenje i analizu bile su Nacionalne strategije o biodiverzitetu u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i Informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori.

Sva navedena dokumenta predstavljaju osnovu za izradu monitoring protokola i planova upravljanja vrstama što je krajnja svrha projektnih zadataka BEAR in Mind projekta – podrška zaštiti prirode u prekograničnom području između Crne Gore i Bosne i Hercegovine kroz povećanje kapaciteta institucija i organizacija za zaštitu prirode čime se doprinosi smanjenju prijetnji biodiverzitetu.

Na kraju, cilj ove analize je da predstavi identifikaciju prijetnji i moguće zajedničke aktivnosti sa ciljem ublažavanja i/ili kontrole prijetnji. Ovo bi moglo doprinijeti utvrđivanju zajedničkih prioriteta za prekogranično područje.

Analizu možete preuzeti OVDJE.