Priroda ispred partijskih interesa!

Pozdravljamo odluku Ministarstva ekologije i Opštine Ulcinj da zajedničkim snagama osnuju privredno društvo koje će ubuduće upravljati osjetljivim i već duže vrijeme ugroženim ekosistemom Parka prirode Ulcinjska solana. Ovom odlukom stavlja se tačka na dugogodišnje iščekivanje domaće i međunarodne javnosti na konkretne poteze Vlade da pokaže političku volju, ne samo formalno štiteći ovaj prostor na papiru, već i kroz ulaganje u njegov oporavak i buduće funkcionisanje.

Kao podršku budućem upravljaču, Centar za zaštitu i proučavanje ptica će, do momenta osnivanja ovog društva, u oporavak solanske infrasturkture investirati 500.000 eura, što je iznos donacije MAVA Fondacije. U saglasnosti sa svim članovima radne grupe za Ulcinjsku solanu, ova sredstva će biti usmjerena na:

·         izradu geodetske podloge kao preduslova za dalju izradu dokumentacije potrebne za obnovu nasipa i pratećih ekoloških dozvola;

·         nabavku 2 bagera po specifikacijama bivših radnika solane „Bajo Sekulić“

·         nabavku i instaliranje nove pumpne stanice 31, koja predstavlja samo srce Ulcinjske solane bez koje nije moguća buduća proizvodnja kao ni povoljno upravljanje hidrološkim režimom.

U narednom periodu sa slovenačkom firmom Apus ćemo izraditi hidrološku studiju koja će dati precizne informacije upravljaču kako upravljati vodama solane u cilju obezbjeđivanja povoljnog ekološkog statusa za mnoge ugrožene vrste koje zavise od zdrave i vitalne solane, kao i očuvanje Natura 2000 habitata.  Sa druge strane, uz saglasnost stečajnog upravnika, u toku je adaptacija budućeg muzeja i informativnog centra Parka prirode Ulcinjska solana koji će imati jedinstvenu umjetničku postavku.

Imajući u vidu značaj Ulcinjske solane u kontekstu evropskih integracija i činjenice da je njeno pravilno funkcionisanje uslov zatvaranja poglavlja 27 i ulaska u Evropsku uniju, očekujemo od Vlade, resornog ministarstva i opštine Ulcinj, na čijem čelu se nalaze predstavnici zelene partije, da interes prirode postave iznad partijskih interesa, te da se funkcijom budućeg direktora ovog parka prirode ne trguje unutar postojećih koalicija.

Naime, namjera same ambasade Njemačke koja je ustupila Vladi Crne Gore, nezavisnog eksperta, jeste da ovim parkom upravlja lice sa iskustvom u uspostavljanju i funkcionisanju zaštićenog područja. Nažalost ova namjera nije mogla biti realizovana u prethodnom mandatu, ali zato očekujemo da se inicijalni predlozi međunarodne stručne i zainteresovane javnosti uvaže upravo sada kada se na odlučujućim mjestima nalaze predstavnici zelene partije. Ovo naročito ističemo u kontekstu jučerašnjeg sastanka na kojem su učestvovali kako predstavnici Ministarstva i Nacionalnih parkova tako i Opštine, a na kojem smo mogli svjedočiti drugačijem poimanju stručnih kvalifikacija eksperta koji bi se našao na ovoj poziciji.     

Pretraga