BioVal posteri djetlića i močvarica Crne Gore

Ko u drvo kuca i po bari gaca više neće biti tajna! Nije sve što ima duge noge, vitko tijelo i dug kljun roda, kao ni sve što lupa kljunom u drvo djetlić. A da prepoznate o kojoj se vrsti djetlića, odnosno ptice močvarice radi, pomoći će vam naša dva postera sa ovim vrstama. Iako neke od njih razlikuju suptilni detalji, u tome je između ostalog i njihova ljepota, ali i sreća posmatrača kada uspije da ih primjeti i nauči da ih prepozna.