Pismo predsjedniku Turske

Zajednički apel Alijanse za očuvanje močvara Mediterana (Mediterranean Alliance for
Wetlands)
i BirdLife International partnera u cilju sprečavanja gubitka jezera Marmara

Poštovani gospodine predsjedniče,

Pišemo Vam ispred grupe koju čini 25 međunarodnih ekoloških organizacija, uključujući članove Alijanse za očuvanje močvara Mediterana i partnere BirdLife International-a, sa namjerom da zatražimo Vašu podršku za očuvanje jezera Marmara. Ovo jezero je izvor života i blagostanja za ljude egejskog regiona i nacionalno je blago od međunarodnog značaja.

Na jezeru Marmara, danas je situacija dramatična! U posljednjih 10 godina, između 2011. i 2021. jezero je izgubilo 98,18% svoje površine, a u avgustu 2021. potpuno je presušilo. Ovo je posljedica prekomjernog korišćenja vode za poljoprivredu i urbanizaciju, zanemarujući potrebe ekosistema za vodom. Ovo ne samo da utiče na opstanak ključnog područja za biodiverzitet (KBA – Key Biodiversity Areas ), posebno ptica i riba Turske, po kojima je i poznato, već takođe predstavlja značajan pritisak na njeno stanovništvo (19.220 stanovnika), naročito na ribare i pastire, koji su prinuđeni napustiti svoje ognjište u potrazi za alternativnim izvorom prihoda.

Jezero Marmara proglašeno je za močvarno područje od nacionalnog značaja 2017. godine, Uredbom o zaštiti močvara pripremljenoj u skladu sa Ramsarskom konvencijom. Ova akt je usmjeren na održivo korišćenje močvarnih staništa, s ciljem da omogući njihov opstanak i za buduće generacije uz očuvanje njihovih ekoloških vrijednosti. Pored nacionalne, ovo područje ispunjava kriterijume i za međunarodnu zaštitu i to kao Ramsar područje, odnosno močvarno stanište od međunarodnog značaja.

Ovo jezero jedno je od 184 IBA – područja od međunarodnog značaja za ptice i 305 KBA – ključnih područja za biodiverzitet u Turskoj. Takođe je jedno od tri važna močvarna područja u egejskom regionu.

Donedavno je u jezeru tokom zimskih mjeseci bilježeno oko 65.000 ptica močvarica. Glavne vrste koje se razmnožavaju uključuju kudrave pelikane (Pelecanus crispus), vivke ostrugaše (Vanellus spinosus), patke njorke (Aythya nyroca) i žute čaplje (Ardeola ralloides). Močvarne ptice Mediterana zavise od jezera kao važne migratorne stanice ali takođe i gnijezdilišta.

Ovo močvarno stanište je takođe od vitalnog značaja za ribarstvo, ali su ribolovne aktivnosti okončane sa nestankom jezera. Jezero je dom za 5 endemičnih slatkovodnih vrsta riba, uključujući: Ladigesocypris mermere, Knipowitschia mermere, Capoeta bergamae, Chondrostoma holmwoodii, i Cobitis fahireae. Ove vrste jezeru obezbjeđuju status ključnog područja za biodiverzitet (KBA).

Ako ga izgubimo, samim tim bi bila prekršena i ljudska prava da živimo u zdravoj životnoj sredini i obaveze prema međunarodnoj i turskoj zajednici. S tim u vezi, gospodine predsjedniče, apelujemo da spasite jezero Marmara.

U cilju njegovog spašavanje smatramo da je potrebno:
● Obezbijediti dovoljno vodnih resursa kako bi se osigurali ekološki uslovi za funkcionisanje staništa. Naša Alijansa je spremna da pruži stručnu podršku u projektima za vodosnabdijevanje jezera.
● Jezero ne smije biti pretvoreno u poljoprivredno zemljište.
● Na području koje okružuje jezero treba dozvoliti samo poljoprivredne prakse koje zahtijevaju malu upotrebu vode.
● Sprovođenje odgovarajućih mjera zaštite, uključujući i podnošenje zahtijeva za dobijanje statusa Ramsarskog područja, kako bi se obezbijedilo međunarodno priznanje i zaštita ovog vrijednog područja za egejsko i mediteransko stanovništvo.

Smatramo da Vi i Vaša Vlada imate jedinstvenu priliku da pokažete svijetu svoje liderstvo u rješavanju ekološke krize i promovisanju održivog razvoja, koji uzima u obzir lokalne potrebe i želje i pridržava se međunarodnog i nacionalnog prava i obaveza.

Umjesto da dozvolimo neodrživ razvoj, tražimo da se jezero Marmara iskoristi kao pionir ekološki prihvatljivog turizma i ribarstva.

Mi, dolje potpisane organizacije, ostajemo Vam na raspolaganju da pružimo sve dodatne informacije i da doprinesemo svojom stručnošću u podršci zaštiti i očuvanju vrijednog jezera Marmara.

S poštovanjem,

Članice Mediterranean Alliance for Wetlands i BirdLife International partneri


ORGANIZACIJE POTPISNICE: Tour du Valat (France), Birdlife International Europe and Central Asia, Society for the Protection of Prespa (Greece), Society for the Protection of Nature in Lebanon, AOS – Albanian Ornithological Society, EuroNatur Foundation (Germany), Algerian National Association of Ornithology ANAO Algeria, Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (MedINA) (Greece), BIOM Association (Croatia), AAO – Association “Les Amis des Oiseaux (Tunisia), Mediterranean Sea and Coast Foundation (MEDSEA), CZIP – Center for protection and research of birds (Montenegro), World Wetland Network, Initiative PIM (France), GONHS – Gibraltar Ornithological and Natural History Society, OTOP – Polish Society for the Protection of Birds, CSO – Czech Society for Ornithology, Birdlife Estonia, BirdLife Sverige (Sweden), BirdLife Finland, Faroese Ornithological Society (Faroe Islands ), NABU – Nature And Biodiversity Conservation Union (Germany), Lipu (Italy), Birdlife Denmark, Wetlands International European Association.


Pismo zajedno sa aneksima možete preuzeti OVDJE