Čuda staze Hu

Izložba fotografija „Čuda staze Hu“, koja se realizuje u okviru Hu Hu projekta – tragovima sova i drugih divljih vrsta, biće otvorena 1. decembra 2022. godine u 13h, u JU Centar za kulturu Petnjica. Izložbu organizuju Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP iz Podgorice i NVO Sjeverna zemlja iz Berana, u saradnji sa Turističkom organizacijom Petnjica i JU Centar za kulturu Petnjica.

Ova putujuća izložba, sačinjena od 50 eksponata – fotografija divljih biljnih i životinjskih vrsta prekogranične oblasti između Crne Gore i Srbije, do sada je prikazana u 4 crnogorska grada projektnog područja. Potvrđujući upoznatost posjetilaca i lokalnog stanovništva sa biodiverzitetom ove oblasti, kao i njihovo interesovanje za divlje vrste, izložba ima za cilj da osnaži doživljaj destinacije kod posjetilaca i reputaciju prekogranične projektne oblasti kao destinacije bogate divljim vrstama. Postavka fotografija će biti dostupna za posjete publike narednih 10 dana, tj. do 10. decembra, kada se izložba i zatvara. Izložbom u Petnjici zaokružuje se jedno poglavlje u implementaciji projekta u kome je omogućeno da svih 5 opština u projektnom području budu domaćini izložbe i tako se promoviše važnost biodiverziteta, pod svjetlima turizma.

Cilj Hu Hu projekta je podsticanje razvoja turizma zasnovanog na prirodnom nasljeđu – divljim biljnim i životinjskim vrstama u prekograničnom području između Srbije i Crne Gore. Projekat sprovode Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP iz Podgorice i NVO Sjeverna zemlja iz Berana, na crnogorskoj strani, a Regionalna turistička organizacija Sandžaka(RTO) iz Novog Pazara i Udruženje građana „Jadovnik“ iz Prijepolja, u Srbiji. Projekat se implementira uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Pretraga