Najava radionica o prostornom planiranju i slobodnom pristupu informacijama

Centar za zaštitu i proučavanje ptica organizuje dvije jednodnevne radionice čija tematika je u vezi sa djelovanjem u oblasti zaštite životne sredine, a sa ciljem jačanja kapaciteta prestavnika civilnog sektora u Crnoj Gori.

Prva radionica, pod nazivom ,,Održivo prostorno planiranje u funkciji zaštite životne sredine”, biće održana u petak 16.12.2022. u Podgorici, u hotelu Voco, sa početkom u 09:00h. Radionicu će voditi G-đa Biljana Gligorić, iz NVO Exeditio, koja će sa učesnicima radionice obraditi brojne teme i izazove iz oblasti prostornog planiranja, koje su direktno ili indirektno vezane za zaštitu životne sredine.

Druga radionica, pod nazivom ”Značaj prava na slobodan pristup informacijama u vezi sa politikom, planovima i programima koji utiču na životnu sredinu” će biti posvećena slobodnom pristupu informacijama o životnoj sredini, a kroz promovisanje prava na pristup informacijama, važnosti objavljivanja informacija u posjedu državnih institucija, kao i mehanizmima kroz koje građani i nevladine organizacije mogu koristiti u prikupljanju informacija o stanju životne sredine i uticaju određenih planova, programa i aktivnosti na životnu sredinu. Predavač na radionici će biti g-din Lazar Grdinić iz NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), a radionica će biti održana u četvrtak 22.12.2022. u Podgorici, u hotelu Voco. 

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da se prijavite za učešće na ovim radionicama i tako unaprijedite postojeće ili steknete novo znanje iz ove dvije jako važne i kompleksne oblasti kada je u pitanju djelovanje civilnog sektora u Crnoj Gori, tako što ćete popuniti prijavni formular najkasnije do srijede 21.12.2022. do 12h.

Učesnici se mogu prijaviti za učešće na obje radionice, ili na samo jednu, u skladu sa svojim potrebama i obavezama. Broj učesnika je ograničen.

Troškovi prevoza će biti pokriveni od strane organizatora, po prijemu računa za troškove goriva (ViaMichelin) ili karte izdate u javnom prevozu.

Ukoliko su potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa radionicama, možete se obratiti Jasminu Muriću iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, na broj telefona 020/272-051, ili na email adresu jasmin.muric@czip.me