Projekat PA.CON doprinio razvoju održivog turizma u Crnoj Gori, Hvatskoj i Bosni i Hercegovini

Prirodna dobra na području Skadarskog jezera, Nijemaca i Tuzle poboljšana su i učinjena dostupnim posjetiocima, čime je dat doprinos razvoju održivog turizma u Crnoj Gori, Hvatskoj i Bosni i Hercegovini.

To je saopšteno na završnoj konferenciji „Panonsko-jadranska veza“ PA.CON, koju je organizovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) u okviru pomenutog projekta.

Predstavnik CZIP-a, Zoran Popović, kazao je daje u okviru projekta kreirana regionalna tematska ruta. Nabavljena tematska oprema – 20 dvogleda, jedan durbin, jedan komplet foto opreme. Centri za posjetioce u Virpazaru i Vranjini biće opremljeni dvogledima koje će moći koristiti turisti zainteresovani za ornitofaunu Skadarskog jezera.

„Na području Skadarskog jezera biće postavljene četiri turističke mape, kao i sedam solarnih klupa. U sklopu projekta nabavljen je i brod na solarni pogon, koji će posjetiocima omogućiti krstarenje jezerom bez buke, vibracija i emisije štetnih gasova. Na ovaj način biće promovisano održivo i ekološki prihvatljivije organizovanje tura za posmatranje ptica i krstarenja uopšte“, naveo je Popović.

Pored nabavke opreme, CZIP je organizovao i specijalizovanu obuku za osiguranje kvaliteta u vezi sa posmatranjem ptica u Crnoj Gori, kao i zajedničku prekograničnu edukaciju na temu “Posmatranje ptica kao potencijalni faktor u razvoju turizma”.

Direktor Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG), Vladimir Martinović, kazao je da je projekat bio od velike koristi tom preduzeću.

„Podsjećam da je za potrebe unapređenja turističke infrastrukture NP Skadarsko jezero kroz ovaj projekat uloženo oko 280 hiljada eura. Pored adaptacije enterijera centra u Virpazaru, u okviru projekta smo realizovali aktivnosti sanacije krova Upravne zgrade na Vranjini, posmatračnicu za posmatranje ptica na Stanaju, izgradnju nove osmatračnice za posmatranje ptica na Radušu, platforme za gniježđenje pelikana, 3D znak I LOVE Skadar Lake, biciklističku signalizaciju na stazi Virpazar- Ckla i rekonstrukciju pješačke staze u Virpazaru“, naveo je Martinović.

Kako je dodato, u toku je proces nabavke električnih bicikala, solarne stanice za njihovo punjenje, izrada skultura ptica koja će svakako obogatiti Centar za posjetioce u Virpazaru.

„Smatramo da su sve ove aktivnosti značajno doprinijele unapređenju ponude NP Skadarsko jezero, a što ćemo siguran sam, osjetiti u narednom periodu“, naveo je Martinović.  

Predstavnica Općine Nijemci, Antonela Klisović, kazala je da su u okviru projekta 150 predstavnika ciljnih grupa obučili za osiguranje kvaliteta, digitalni marketing i upravljanje destinacijama.

Istakla je da su tri prirodna dobra na području Nijemaca, Tuzle i Skadarskog jezera poboljšana i učinjena dostupnim posjetiocima.

„U okviru aktivnosti projekata smo kreirali biciklističku rutu „Šumama Srijema” u dužini od 44 kilometra. Na svakoj od točaka nalaze se klupe, koševi, mape sa izrezbarenim pticama, turističke mape, klamerice i spirale za odlaganje bicikala, a na dvije točke nalazi se servisni stalak za popravak bicikala. Osim navedenog postavljeno je drveno spremište za deset električnih i deset običnih bicikala, te solarna punilica za električne bicikle“, navela je Klisović.

Pojasnila je da je Općina Nijemci izgradila i Lučni pješačko-biciklistički most preko rijeke Bosut, koji je povezao Izletište Sopotac sa Spačvanskom šumom.

„Ovaj most je važan i za našu biciklističku rutu, a za Općinu Nijemci most je najveća investicija u infrastruktura na ovom projektu“, rekla je Klisović.

Predstavnik Grada Tuzla, Eldar Hrnčić, kazao je da je u okviru projekta izrađena biciklističko-edukativna staza, kao i postavljena turistička signalizacija i promotivni panoi na Ilinčici u Tuzli.

„Takođe, u okviru projekta smo nabavili tematsku opremu za „Dom prirode“ na Ilinčici i namještaj za enterijer. Uredili smo i tri platoa za odmor uz povezivanje platoa na biciklističku stazu na izletištu Ilinčica u Tuzli, a nabavili smo i postavili mobilijar na 16 mikro lokacija za piknik i rekreaciju“, naveo je Hrnčić.

Predstavnica Udruženja za razvoj NERDA, Amira Kavgić, kazala je govoreći o obnovi turističkih sadržaja izletišta Ilinčica, da su postavljene Informativno-edukativne table, nabavljeni bicikli za brdsku vožnju, kao dio dodatnih sadržaja biciklističko-edukativne rute.

„Održali smo zajedničku edukaciju za ciljne grupe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore u oblasti digitalnog marketinga i promocije na društvenim mrežama. Takođe, organizovali smo temasku edukaciju za ciljne grupe iz BiH u oblasti posmatranja ptica“, navela je Kavgić.

Predstavnica NPCG, Hajdana Ilić Božović, kazala je da je u cilju unapređivanja turističke ponude projektom izvršeno uređenje biciklističke staze Virpazar – Ckla, koja vodi duž južne obale Skadarskog jezera, i dio je EuroVelo 8 staze.

„Unaprieđenje podrazumijeva postavljanje vertikalne biciklističke signalizacije. Projektom je predviđena i nabavka deset električnih bicikala i solarne stanica za njihovo punjenje. Procedura je u toku“, navela je Ilić Božović.

 Kako je dodala, u okviru projekta je izvršena restauracija pješačke staze u Virpazaru.

„Projektom je izvedena adaptacija enterijera Centra za posjetioce u Virpazaru. Osim eksponata kulturne baštine NP Skadarsko jezero, u Centru za posjetioce u Virpazaru  biće izložena i zbirka skulptura ptica koje su karakteristične za Skadarsko jezero. Izrada skulptura ptica je u toku“, navela je Ilić Božović.

Projekat PA.CON uspješno se realizuje više od dvije godine. Realizacija je počela 15. oktobra 2020. i trajaće do 14.  januara 2023. godine.  Ukupna vrijednost projekta za sve tri zemlje je oko 1,8 miliona eura, dok je za potrebe unaprijeđenja turističke infrastrukture Skadarskog jezera, kroz aktivnosti koje sprovode CZIP i JPNPCG, investirano oko 280 hiljada eura.

PA.CON projekat se sprovodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020. Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.