Unaprijeđena turistička ponuda Nacionalnog parka Skadarsko jezero

Implementacija svih predviđenih aktivnosti kroz projekat “Pannonia-Adria Connection – PA.CON” značajno će doprinijeti unapređenju turističke ponude Nacionalnog parka Skadarsko jezero u narednom periodu, poručio je direktor Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG), Vladimir Martinović.

On je to rekao na svečanom otvaranju turističke infrastrukture izgrađene i rekonstruisane kroz implementaciju “Pannonia-Adria Connection – PA.CON” projekta.

Martinović je kazao da će novoadaptirani izložbeni prostor Centra za posjetioce u Virpazaru svojim bogato osmišljenim tematskim sadržajem pružati posjetiocima sliku o tradicionalnom načinu privređivanja i ribolova na Skadarskom jezeru, kao značajnom segment kulturne i istorijske prošlosti ovih prostora.

Adaptacija enterijera ovog objekta u izložbeni prostor realizovana je kao jedna od prioritetnih aktivnosti Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore u okviru Projekta PA.CON”, rekao je Martinović.

On je kazao da je glavni cilj projekta direktan doprinos razvoju održivog turizma u ciljanoj regiji, korišćenjem i aktiviranjem neiskorišćenih prirodnih resursa i dobara.

Martinović je zahvalio regionalnim i domaćim partnerima na osmišljavanju i realizaciji aktivnosti na projektu PA.CON, kao i svim članovima projektnog tima JPNPCG.  

Prema njegovim riječima, u okviru projekta JPNPCG je realizovalo aktivnosti sanacija krova Upravne zgrade NP Skadarsko jezero na Vranjini, osmatračnicu za posmatranje ptica na Stanaju, izgradnju nove osmatračnice za posmatranje ptica na Radušu, platforme za gnježđenje pelikana, 3D znak, biciklističku signalizaciju na stazi Virpazar – Ckla I saniranje pješačke staze u Virpazaru. 

“Takođe, u toku je proces nabavke električnih bicikala, solarne stanice za punjenje I izrada skulptura ptica koje će obogatiti Centar za posjetioce na Virpazaru”, dodao je Martinović

Istakao je da je implementacija svih predviđenih aktivnosti kroz PA.CON projekat, značajno je doprinijela unaprijeđenju turističke ponude Nacionalnog parka Skadarsko Jezero u narednom periodu.

“Posebnu važnost za nas ima stvaranje mosta saradnje, prijateljstva i povjerenja između partnera koji otvaraju put za buduće nove projekte, dok saradnju NPCG sa NVO sektorom smatramo partnerstvom koje garantuje bolje upravljanje i stvaranje novih vrijednosti”, poručio  je Martinović.

Pored radova na Centaru za posjetioce na Virpazaru i Centru za posjetioce na Vranjini, rekonstruisan je i stari pružni nasip u Virpazaru.

Projektna koordinatorka ispred vodećeg partnera Opštine Njemci, Antonela Klisović, kazala je da je riječ je vrijednom i važnom projektu.

„ I to ne ne samo u finansijskom pogledu, nego i u saradnji tri države i pet partnera. Nadam se da ce se ova lijepa saradnja nastaviti na poslovom i privatnom planu”, istakla je Klisović.

Zoran Popović iz Centra za zaštitu proučavanje ptica rekao je da je u sklopu projekta PA.CON CZIP organizovao zajedničku prekograničnu edukaciju “Posmatranje ptica kao potencijalni faktor u razvoju turizma” i specijalizovanu obuku za osiguranje kvaliteta u vezi sa posmatranjem ptica u Crnoj Gori za ukupno 52 učesnika iz prekogranične regije.

„CZIP je u sklopu projekta sproveo i nabavku dvogleda koji će biti dostupni u centrima za posjetioce u Virpazaru i Vranjini za one turiste koji žele da se bolje upoznaju sa pernatim stanovnicima jezera“, dodao je Popović.

Osim toga, kako je dodao, do kraja projekta planirano je postavljanje turističkih mapa na četiri lokacije i kao ukupno sedam solarnih klupa na više lokacija na području Nacionalnog parka.

„U sklopu pomenutog projekta nabavljen je i brod na solarni pogon u cilju promovisanja i na održiv način organizovanja tura za posmatranje ptica i istraživanja na području Skadarskog jezera“, naveo je Popović.

On je pojasnio da brod za pogon koristi električni vanbrodski motor, a bateriju koja se koristi za skladištenje električne energije napajaju solarni paneli, koji se nalaze na krutom krovu, a mogu se puniti i direktno iz mreže.

„Električni pogon stvara jedinstveno iskustvo plovidbe u tišini, bez buke i vibracija, i bez emisije štetnih gasova u okolinu. Brod je predviđen za prevoz 10 putnika, dok je jedno mjesto posebno prilagođeno za osobe sa invaliditetom.Pored JPNPCG i CZIP-a, na projektu PA.CON partneri su i Općina Nijemci iz Hrvatske, kao vodeći partner, a u Bosni i Hercegovini Grada Tuzla i Udruženje za razvoj NERDA“, zakljucio je Popović.

Projekat PA.CON uspješno se realizuje više od dvije godine, otpočeo 15. oktobra 2020. i trajaće do  14.  januara 2023. godine.  Ukupna vrijednost projekta za sve tri zemlje je oko 1,8 miliona eura, dok je za potrebe unaprjeđenja turističke infrastrukture Skadarskog jezera, kroz aktivnosti koje sprovode JPNPCG i CZIP investirano oko 280 hiljada eura.

PA.CON projekat se sprovodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje HrvatskaBosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 -2020. Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.