Pravnim sredstvima do bolje životne sredine

Centar za zaštitu i proučavanje ptica organizuje treću radionicu u nizu sa ciljem jačanja kapaciteta predstavnika organizacija civilnog sektora u Crnoj Gori, a čija tematika je u vezi sa djelovanjem u oblasti zaštite životne sredine.

Kao i na prethodne dvije radionice, koje su se bavile izazovima iz oblasti prostornog planiranja i slobodnom pristupu informacijama u posjedu državnih institucija, i na narednoj radionici će glavna tema biti aktivizam, tj. mogućnosti djelovanja civilnog društva na polju zaštite životne sredine, ali ovog puta kroz upotrebu pravnih mehanizama u ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Radionica ,,Pravnim sredstvima do bolje životne sredine” će biti održana 23-24. januara 2023. godine, u hotelu ,,Palma” u Tivtu (Šetalište Iva Vizina, br. 8).

Predavač na radionici će biti gospodin Jovan Rajić iz organizacije RERI  – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (Renewables and Environmental Regulatory Institute) iz Beograda. 

RERI je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unaprjeđenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa, a koja okuplja advokate, pravnike, aktiviste i stručnjake u oblasti zaštite životne sredine, koji vjeruju da su vladavina prava i odgovorna javna vlast neophodni preduslovi za zaštitu i očuvanje životne sredine.

Osim sticanja novih znanja, dvodnevna radionica u organizaciji CZIP-a, je prilika za uspostavljanje eventualne saradnje sa kolegama iz RERI-ja, čije značajno iskustvo u radu na ostvarivanju prava na razvoj i upravljanje prirodnim resursima može biti od izuzetnog značaja za buduće djelovanje civilnog sektora u oblasti životne sredine u Crnoj Gori.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, najljubaznije vas molimo da popunite prijavnu formu najkasnije do srijede 18.01.2023. do kraja radnog dana.
Troškovi prevoza će biti pokriveni od strane organizatora, po prijemu računa za troškove goriva (ViaMichelin) ili karte izdate u javnom prevozu.

Ukoliko su potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja, možete se obratiti Jasminu Muriću iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, na broj telefona 067/551-716, ili na email adresu jasmin.muric@czip.me