Konkurs za podršku projektima organizacija u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta,OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, raspisuje IV konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori.

Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, kao i jačanjem partnerstava između OCD, ali i OCD i lokalnih samouprava, možete dostaviti do 10. februara 2023. do 16h00.

Na konkurs se mogu prijaviti OCD koje:

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta iMatricu logičkog okvira (samo za kategoriju 2). Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljanVodič.  

Za OCD koje će biti podržane pripremljen je sveobuhvatan program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima, jačanju vidljivosti tih projektnih aktivnosti i sprovođenju javnih i zagovaračkih kampanja, kao i monitoringu javnih institucija.

Prijava na konkurs, zajedno sa pratećom tehničkom dokumentacijom, šalje se mailom na adresu: MBASE@cgo-cce.org, sa naznakom – „Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori – M’BASE”, a štampana verziju na adresu: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, III/6 81 000 Podgorica. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na MBASE@cgo-cce.org, najkasnije do 24. januara 2023. do 16h00.  

Predviđeno je da se ovim konkursom OCD ukupno dodijeli 500,000 EUR kroz dvije kategorije:

 MinimumMaksimum
Kategorija 1 10,000 EUR30,000 EUR
Kategorija 230, 000 EUR50, 000 EUR

Traženi   iznos   sredstava   u   okviru   ovog   konkursa   može   biti   između minimalnih  70%  do maksimalnih 100% prihvatljivih troškova. Razlika između traženog i odobrenog iznosa podrške, ukoliko nije podržan 100%, mora doći iz sredstava koja nijesu iz budžeta Evropske unije.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.