Izrađena hidrološka studija za Skadarsko jezero

U okviru projekta “SOS Skadar lake” izrađena je hidrološka studija koja ukazuje na brojne potencijalne prijetnje po ekosistem Skadarskog jezera. Autor studije je hidrolog Ulrih Švarc iz FLUVIUS-a.

Ova studija kombinuje znanje o dinamikama poplave i njen uticaj na najvrijednija močvarna staništa tj. obale Skadarskog jezera u Crnoj Gori i Albaniji. U obzir su uzeti zahvati u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, ali i budući i planirani projekti kao što su izgradnja brana na Morači, mjere u cilju suzbijanja poplava i melioracija zemljišta.

Istraživanje ukazuje na brojne negativne uticaje koji mogu uticati na ekosistem Skadarskog jezera, među kojima je i prekomjerna eksploatacija šljunka u rijeci Morači koja, osim gubitka mrestilišta ribe i gnjezdilišta ptica, prijeti oštećenju infrastrukture, gubitku podzemnih voda i pogoršanju kvaliteta vode. Izgradnja brana na Morači bi dodatno pogoršala situaciju i dovela do značajnog gubitka i degradacije vrijednih močvarnih staništa, pogoršala dinamiku vodostaja Skadarskog jezera, te izmjenila fizičko-hemijske parametre vode.

Projekti kao što su brane na Morači kao i projekti za umanjenje poplava i melioraciju zemljišta dodatne rizike i mogu uticati na gubitak močvarnih staništa (Slika gore). Izgradnja brana bi dodatno uticala i na gubitak zemljišta koje se koristi za poljoprivredu, tj. predikcije modela pokazuju da bi došlo do isušivanja ili trajnog plavljenja djelova obradivog zemljišta obala Skadarskog jezera. Takođe, različiti infrastrukturni projekti i projekti izgradnje saobraćajnica na teritoriji kojom gravitira NP “Skadarsko jezero” bi takođe uticali na gubitak zemljišta u netaknutom brdovitom dijelu ovog nacionalnog parka.

Studiju „Prediktivni hidrološki modeling i procjena staništa za Skadarsko jezero”, Crna Gora“ možete preuzeti OVDJE.

Dokument će biti javno predstavljen na konferenciji koja će biti održana u okviru projekta „SOS Skadar lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild“ u narednom periodu. Projekat je finansijski podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF).