Crna Gora nova članica PECBMS šeme!

Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore je napravio prvi korak kako bi Crna Gora postala dio velike mreže evropskih zemalja u okviru monitoringa i praćenja brojnosti uobičajenih vrsta ptica, što će značajno doprinijeti praćenju trendova i stanja u životnoj sredini kod nas, kroz ptice kao jedan od najvažnijih i najrelevantnijih indikatora.

Slika 1.

Slika 1. – Trendovi uobičajenih evropskih vrsta ptica (1980-2021). Sve vrste (168) prikazane su plavom linijom sa padom brojnosti od 19%, uobičajene šumske vrste (34), zelenom linijom sa padom brojnosti 10%, i uobičajene poljoprivredne vrste (39), crvenom linijom sa padom brojnosti od 60%.

PECBMS (Pan – European Common Bird Monitoring Scheme) predstavlja projekat započet 2002 godine kao zajednička inicijativa Evropskog savjeta za cenzus ptica (EBCC, European Bird Census Council) i BirdLife International. Glavni cilj ovog projekta jeste da se uobičajene vrste ptica koriste kao indikator stanja naše okoline kroz dugoročno sakupljanje podataka kojim će se omogućiti praćenje promjena u njihovim populacijama, a samim tim i u našoj okolini. Već godinama unazad je primijećen veliki pad brojnosti određenih čestih vrsta ptica, a primijećeno je da najveći negativan trend bilježe vrste koje naseljavaju poljoprivredna staništa. Ovakve zaključke omogućuju podaci koji se prikupljaju sa kontinuitetom od preko 40 godina i za 168 vrsta ptica.

Iako neke zemlje Evrope već decenijama imaju uvid u brojnost uobičajenih vrsta i njihove trendove, što im je i omogućilo konkretnije aktivnosti u cilju zažtite prirode i sprovođenju održivijih praksi, Crna Gora od ove godine kroz pilot sezonu razvija monitoring šemu i nastoji da stane rame uz rame sa 30 zemalja, koliko ih je aktivno u ovom programu.

Naši ornitolozi su uspješno sproveli prvu seriju monitoringa u gnijezdećoj sezoni, na 15 različitih lokacija u zemlji i na 30 različitih transekta, koje će još jednom posjetiti u drugom dijelu sezone počevši od 15. maja do 15. juna.

Na ovaj način se stiče uslov da i Crna Gora kroz nekoliko godina dobije kompletniju sliku o najvećim prijetnjama koje ugrožavaju brojnost njene ornitofaune i na taj način preduprijedi gubitak staništa i vrsta.


Ukoliko vas zanimaju detaljnije informacije o ovoj šemi i trendovima čestih vrsta, njihov sajt možete pronaći OVDJE.