Crna Gora dobila novu mreža IBA područja!

Ponosni na uloženi trud, rad i vrijeme, sa zadovoljstvom predstavljamo rezultate uspješno realizovane revizije IBA (Important Bird Areas – vazna područja za ptice) na kojoj smo u proteklom periodu radili zajedno sa kolegama iz BirdLife-a. Do nedavno, na spisku zvaničnih IBA nalazilo se svega 5 područja: Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Ulcinjska solana i Šasko jezero.  Zahvaljujući podacima koji smo godinama prikupljali na terenu, danas smo u mogućnosti da predstavimospisak od ukupno 33 područja koja se prostiru na 54% teritorije Crne Gore.

IBA mreža područja u Crnoj Gori

Obrađivali smo podatke koje se tiču 74 vrste ptica i analizirali ih u odnosu na kvantitativne ornitološke kriterijume o stanju i trendovima populacija. Zaključak je da površina od 54% teritorije Crne Gore zaslužuje status važnog područja za ptice iide u prilog činjenici da je naša priroda, iako pod velikim pritiskom, izuzetno bogata. Bez obzira na veliku površinu, neosporani su problemi koji se tiču očuvanja izvornih vrijednosti a najviše je izraženo uništavanje staništa koje je evidentirano gotovo u svim područijima i na različitim nivoima. 

Lokacije sa najvećim brojem vrsta koje ispunjavaju kriterijume su Delta Bojane sa 40 vrsta, Ulcinjska solana sa 33 i Skadarsko jezero sa 29 vrsta. Neka od teritorijalno najvećihpodručja su Sinjajevina sa 48,671 ha, Prošćenske planine46,752 ha, Piva sa 50,438 ha, Durmitor 51, 446 ha.

Visitrosko jezero, fotografisala Marija Šoškić

Značaj revizije IBA ogleda se i u tome što doprinosi uspostavljanju mreže Natura 2000, jer dijele iste kriterijume za dio koji se tiče Direktive o pticama i SPA (Special Protected Area). 

Uspostavljanje mreže Natura 2000 je i obaveza Crne Gore u pregovorima sa Evropskom Unijom na čemu se intezivno radi proteklih godina. Nakon uspostavljanja ove mreže, koja nema striktni režim zaštite već dobrim dijelom uključuje čovjeka i održive načine upravljanja, gazdovanja i nizom aktivnosti u poljoprivredi, Crna Gora će biti dužna da prati stanje populacija ne bi li se one održale i očuvale. Takođe, biće u obavezi da spriječi aktivnosti koje su u suprotnosti sa očuvanjem ovih područja i da o svemu tome izvještava EU.

IBA (Important Bird Area) iliti važna područja za ptice, je program koji je osmislio BirdLife još 1979. godine i koji predstavlja jednu od najvećih mreža područja od posebnog interesa za zaštitu i očuvanje prirode, između ostalog na bazi ornitofaune, kao jednog važnog indikatora. Na globalnom nivou evidentirano je preko 13,000 područja.

IBA mreža područja u svijetu

Naslovna fotografija: Vlastelica, Ulcinjska solana, fotografisao Bojan Zeković