APEL građanima: Ne pomažite krijumčarenje i nelegalno držanje životinja! Prijavite slučaj nadležnim institucijama!

Dvadeset dana institucije su nijeme i nemoćne pred problemom nezakonitog držanja životinja i njihove zloupotrebe koja se trenutno dešava u Budvi. Krijumčarene životinje, vezane i zatočene u ko zna kakvim uslovima, nude se prolaznicima na šetalištu i plažama za fotografisanje u zamjenu za novac. I dok počinioci ovog nedjela ubiraju plodove svog „rada“, institucije očigledno žmure i čekaju da prođe sezona. A sa njom i problematična turistička atrakcija. 

Počevši od činjenice da su majmun, piton i tri sove kukuvije, prošli našu granicu ispod radara, a da ih danima nakon prijave gledamo na istom mjestu, jasno je da imamo ozbiljan sistemski problem koji se tiče granične policije, uprave carina, policije, inspekcije ali institucija koje su nadležne za zaštitu prirode i potencijalno zbrinjavanje životinja. 

Centar za zaštitu i proučavanje ptica poslao je 11. jula prijavu ekološkoj inspekciji i upravi policije opština Budva. Obratili smo se i tužilaštvu s nadom da će reagovati na očigledne elemente krivičnog djela, međutim, rješavanje problema nije puno odmaklo od konstatacije da isti postoji i prebacivanja nadležnosti od instuticuje do institucije. Ekološka inspekcija je izašla na teren 27. jula i na licu mjesta zatekla dvije osobe, državljane Ukrajine, sa dvije ptice sove kukuvije (lat. Tyto alba). Iako su posjedovali dokumentaciju koja potvrđuje da su vlasnici ovih životinja, nisu imali dozvolu za uvoz koju su trebali tražiti od Agencije za zaštitu životne sredine. Izrečena je novčana kazna ali su životinje još uvijek na istom mjestu, svakodnevno izložene nepovoljnim uslovima i iskorišćavane za ostvarivanje finansijske dobiti njihovih držaoca. 

Osim Zakona o zaštiti prirode, prekršen i je Zakon o dobrobiti životinja kojim se strogo zabranjuje njihovo korišćenje na način da se prisiljavaju na neprirodno ponašanje. Držati divlju životinje na ulici, okruženu ljudima, izložiti je buci i krajnje neprirodnim uslovima znači da su one prisiljene na ponašanje koje kod njih izaziva bol, patnju, povredu ili strah, odnosno navikavane su na neprirodne oblike ponašanja.

Ove životinje nisu uvezene u Crnu Goru na legalan način, što znači da su krijmčarene a upravo je to jedna odnajunosnijih kriminalnih aktivnosti. Pema podacima Europola, krijumčarenje životinja godišnje generiše preko 4,4 milijarde eura na svjetskom nivou, a da ne pričamo o etičkim dilemama držanja i prodaje životinja i šteti po ekosistem koje se ni ne mogu izraziti u novcu. Posljedica takvog odnosa prema divljim vrstama faune i flore rezultira visokim stepenom njihove ugroženosti i opstanka u prirodi.

Fotografisanjem a samim tim i finansiranjem onih kojikrijumčare i zloupotrebljavaju životinje, indirektno učestvujete u krivičnom djelu. Apelujemo na građane Budve i sve turiste koje ovih dana posjećuju ovaj grad da ne daju novac na fotografisanje sa životinjama i da ovo nedjelo prijave nadležnim institucijama na brojeve telefona:

– Uprava za inspekcijske poslove

Tel: +382 20/265 438

Telefon ekološke inspekcije: +382 20/ 513-059

e-mail: prijave@uip.gov.me

– Uprava polcije Budva

Tel: 122 ili +382 33 451 238

e-mail: jbudva.rukovodilac@policija.me

Od nadležnih ponovo očekujemo da pristupe rješavanju ovog problema. Krajnje vrijeme je da ekološka inspekcija, kao glavna i odgovorna u ovom slučaju, inicira izradu akcionog plana u kojem bi se definisale obaveze svih aktera, od uprave carina do inspekcija i tužilaštva. Imajući u vidu to da je nadležnima pamćenje kratkog daha, jer brzo je zaboravljen slučaj hvatanja lava u Budvi, nilskog konja u Skadarskom jezeru, afričkih kornjača, kengura, i ostalih egzotičnih i ugroženih životinja koje su naše granice prelazile bez „pasoša“, Centar za zaštitu i proučavanje ptica će predano nastaviti da ih podsjeća na obavezu rješavanja ovog ozbiljnog problema.