Sanacija nasipa na Ulcinjskoj solani počinje 15.avgusta

Centar za zaštitu i proučavanje ptica sa zadovoljstvom obavještava javnost da radovi na sanaciji urušenih nasipa na Ulcinjskoj solani počinju u utorak 15.avgusta!

Nekada Zogajsko blato, ljudska ruka je pretvorila u Ulcinjsku solanu a od njenog nastanka do 2013.godine predstavljala je priču o ljudima, o radu, stvaranju, a ujedno i o prirodi i pticama. Ulcinjska solana je bila nadaleko poznata kao idealan spoj privrednog razvoja i zaštite prirode a prestankom proizvodnje soli, odnosno onog trenutka kada je izostala briga ljudske ruka koja je stvorila, počeli su problemi koje danas rješavamo. Dugih 10 godina, nasipi između bazena Ulcinjske solane bili su prepušteni talasima i vjetru zbog čega su se urušili ili promjenili svoj oblik a samim tim i funkciju. Posljedica njihovog neodržavanja je nepovoljan hidrološki režim, odnosno velika količina vode koja se zadržava u centralnom dijelu solane, tj u Jezerima 1 i 2 i Štojski 1 i 2, dok ostali bazeni veći dio godine ostaju suvi.

Zahvaljujući naporima civilnog sektora i nadležnih institucija koje su na rješavanju ovih problema zajedno radile proteklih godinu dana, konačno počinje realizacija sanacionih mjera koje su neophodne u cilju očuvanja potrebnih ekoloških uslova i u krajnjem opstanka živog svijeta u ovom zaštićenom području. 

Centar za zaštitu i proučavanje ptica je u saradnji sa JP Nacionalni parkovi Crne Gore i Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kroz tendersku proceduru izabrao izvođača radova koji je ispunio sve zadate kriterijume shodno pozivu za ponude. Uprkos tome što je izbor izvođača obavljen kroz dva poziva direktno upućena na adrese 15 građevinskih firmi, pristigle su svega tri ponude. Izvođač koji je dostavio kompletnu dokumentaciju i jedini ispunio sve kriterijume je firma Temko d.o.o. iz Nikšića.

U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, za izvođenje radova na sanaciji nasipa dobijena je saglasnost Agencije za zaštitu životine sredine a isti će se obavljati pod budnim okom stručnog nadzora. 

Osim nemjerljivog značaja za oporavak ovog ekosistema, realizacija projekta će doprinijeti i ispunjavanju obaveza koje država Crna Gora ima prema Evropskoj uniji jer su planirane aktivnosti već predviđene Akcionim planom za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27.

Centar za zaštitu i proučavanje ptica