SOS Skadar lake o problemu krivolova kroz prizmu umjetnosti

Radi skretanja pažnje građana na probleme očuvanja nacionalnog parka “Skadarsko jezero” u periodu do 19. do 29. septembra ispred zgrade tehničkih fakulteta u Podgorici je postavljena umjetnička instalacija SOS Skadar lake.

Instalacija ima za cilj da interaktivan način građanima Podgorice skrene pažnju na probleme očuvanja NP Skadarsko jezero, posebno krivolov. Ona postavlja čovjeka u direktan kontakt sa problemom tj. može da ima različite uloge u zavisnosti od pozicije u odnosu na samu instalaciju (nalazi se u središtu problema, sagledava situaciju spolja, čuva je stojeći pored nje, itd.).

Dizajnirana je kao otvorena providna kocka kako ne bi narušavala sredinu u kojoj se nalazi i kako bi se integrisala sa prostorom u kom je postavljena.

Autorke instalacije su saradnice u nastavi na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, Maša Mušikić i Sandra Đurović.

Ova instalacija je postavljena u okviru projekta “SOS Skadar Lake – Keeping the Montenegrin Wilderness Wild” kojeg je finansijski podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF).