Crna Gora da sankcioniše krivolov, poručuje Evropski parlament

Rezolucije Evropskog parlamenta i ove godine su ukazale na to da su neophodne reforme lovstva u Crnoj Gori.

Evropski parlament nedavno je izglasao rezolucije na Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2022. godinu u kome se navodi da Crna Gora treba da izvrši institucionalne i zakonodavne reforme u vezi sa lovom i ribolovom i da sankcioniše krivolov. Ovo je drugi put da Evropski parlament upućuje na neophodnost rješavanja problema u oblasti lovstva u Crnoj Gori. Rezolucije ovog parlamenta za 2021. godinu ukazuju na isti problem.

Međutim, resorno Ministarstvo nadležno za ovo pitanje “spava zimskim snom” i daljese oglušuje o brojne apele i inicijative CZIPa koje se tiču rješavanja problema krivolova u Crnoj Gori.