3D video o prijetnjama po očuvanje Skadarskog jezera

U okviru projekta „SOS Skadar lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild“ izrađen je 3D video koji prikazuje neke od postojećih prijetnji po očuvanje ovog područja, kao i kako bi ova područja izgledala u slučaju renaturacije ili dalje devastacije.

Video je nastao na osnovu rezultata studije „Prediktivni hidrološki modeling i procjena staništa za Skadarsko jezero”, Crna Gora“. Njen autor hidrolog je Ulrih Švarc (FLUVIUS) koji je ujedno i autor videa. Ova studija kombinuje znanje o dinamikama poplave i njen uticaj na najvrijednija močvarna staništa tj. obale Skadarskog jezera u Crnoj Gori i Albaniji. U obzir su uzeti postojeći zahvati u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, ali i budući i planirani projekti kao što su projekti izgradnje saobraćajnica na teritoriji kojom gravitira NP “Skadarsko jezero” koji bi takođe uticali na gubitak dijela ovog nacionalnog parka.

Vizualiazacija potencijalnih promjena prikazanih u videu je urađena pomoću simulatora koji se koristi za izradu video igara tj. u ovom slučaju za simulaciju igara sa tematikom željeznice tj. pejsaža (Dovetail’s Train Simulator https://train-simulator.com/). Ovaj simulator omogućava da se u veoma kratkom periodu naprave velike scene pejsaža u 3D formatu za različite scenarije negativnih uticaja. Sim ovog, ovaj simulator omogućava slobodno kretanje u 3D postoru, kao i kreiranje jednostavnih videa i prikaze “preleta” preko pejsaža. 3D sredina omogućava produkciju različitih vrsta klipova (videa, animacija itd) koji se mogu inkorporirati u različite vrste medija. Ovo predstavlja inovativan pristup na polju vizuelizacije ekoloških problema.

Insert iz 3D videa

Video možete pogledati na linku: https://youtu.be/KUElLb6duzg

Video je urađen u okviru projekta kojeg implementira Centar za zaštitu i proučavanje ptica sa ciljem dugoročne zaštite nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ a finansijski ga je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF). CEPF je zajednička inicijativa Francuske agencije za razvoj, Conservation International, Evropske unije, Globalnog fonda za zaštitu prirode, Vlade Japana i Svjetske banke. Cilj Fonda je da civilno društvo bude uključeno u zaštitu biodiverziteta.

Pretraga