Ptice Ćemovskog polja (Foto – reportaža)

„Fotografisanje ptica najizazovnija je i najteža disciplina u fotografiji. To podrazumijeva snimanje divljih ptica u njihovom staništu, a da pritom ne narušite njihovu uobičajenu aktivnost.

Moje najveće zadovoljstvo je kada naiđem na neku izuzetno rijetku vrstu i osim što imam dobru fotografiju, dobijem i foto-dokument da se neka vrsta pojavljuje na određenom području.

Za pravog fotografa divlje prirode nikada izazov ne predstavlja da fotografiše ptice na hranilištima i mjestima gdje ptice domamljuju uz pomoć raznih aktivnosti. Izazov je čekanje… Najviše truda i strpljena uložio sam čekajući pet, šest sati ispod litica i planina neke od najređih ptica Crne Gore – surog orla, puzgavca, sivog sokola.“

Budimir Rašović

Noćni potrk (Burhinus oedicnemus)
Bjelonokta vjetruška (Falco naumanni)
Ćubasta ševa (Galerida cristata)
Mrka sjenica (Poecile lugubris)
Batokljun (Coccothraustes coccothraustes)
Velika ševa (Melanocorypha calandra)
Žuta pastirica (Motacilla flava)