Smrtonosni stubovi na Ćemovskom polju

Od strujnog udara stradalo 17 ptica

Ornitologe Centra za zaštitu i proučavanje ptica je na Ćemovskom polju, na koje su došli radi monitoringa ptica, zatekao neprijatan prizor. Naišli su na veliki broj uginulih ptica koje su se nalazile u blizini dalekovoda. Sumnja se da su sve ptice žrtve elektrokucije odnosno strujnih udara. Na 8 od 12 proverenih stubova zabilježeno je 17 uginulih jedinki, šest različitih vrsta, od kojih se jedna nalazi na listi zaštićenih.

Na kobnom dalekovodu stradale su sledeće vrste: mišara (Buteo buteo), koji je nacionalno zaštićena vrsta, gavran (Corvus corax), čavka (Corvus monedula), siva vrana (Corvus cornix), svraka (Pica pica) i sinji galeb (Larus michahellis).

Veliki broj jedinki na ovako malom broju stubova naglašava potrebu rješavanja problema elektrokucije kao problema na staništima gdje se pružaju dalekovodi. Zakonska obaveza Crnogorskog elektrodistributivnog sistema je da u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (Službeni list Crne Gore, br. 054/16 od 15.08.2016, 018/19 od 22.03.2019) i članom 117. u kojem jasno stoji da sva pravna lica, koja vrše poslove prenosa i distribucije električne energije, džna su da na stubovima i tehničkim komponentama srednje naponskih i visoko naponskih vodova postave zaštitu kako bi se zaštitile ptice od strujnog udara, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Apelujemo na Crnogorski elektro distributivni sistem da bude primjer društveno i prirodno odgovornog poslovanja i deluje u skladu sa zakonom Crne Gore. Centra za zštitu i proučavanje ptica je tu da pruži podršku u rješavanju ove prijetnje po opstanak ptica na Ćemovskom polju.