Visoka delegacija Njemačke posjetila Ulcinjsku solanu

Dr. Anna Lührmann, državna ministarka za Evropu i klimu i Ambassador Njemačke u Crnoj Gori, gospodin Peter Felten, posjetili su Ulcinjsku solanu.

Imali smo čast i zadovoljstvo da ih prije svega upoznamo sa našim djelovanjem na ovom području, problemima sa kojima se park prirode suočava ali i da ih upoznamo sa njegovim ljepotama. U tome su umnogome pomogli flamingos, pelikan, čaplja kašikara, eja močvarica i siva čaplja čija je graciozna pojava uljepšala prizor kojem su svjedočili visoki zvaničnici Vlade Njemačke.

Značaj Ulcinjske solane kao migratorne stanice prevazilazi granice naše države pa nije čudo što je njena zaštita uslov za zatvaranje Poglavlja 27 a samim tim i ulazak Crne Gore u Evropsku Uniju. Vlada Njemačke je od početka saveznik u procesu zaštite područja a nadamo se će tako i ostati u narednom periodu u kojem ćemo biti posvećeni obnovi ovog važnog staništa za ptice.

Ključno pitanje koje moraju rješiti Opština Ulcinj i nadležno Ministarstvo je formiranje upravljačke strukture. Na taj korak čekamo već 4 i po godine i zahvalni smo kada se našem pitanju „Zašto Solana još uvijek nema upravljačku strukturu i usvojen Plan upravljanja?“, pridruže i visoki zvaničnici Evropske Unije.