REAGOVANJE na neistinite navode Miljana Miličkovića

Neznanje ili manipulacija!

Kroz sponzorisane objave na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, Miljan Miličković, osnivač NVO “Prihvatilište i oporavak životinja”, u kontinuitetu iznosi neistinite tvrdnje o našem radu i radu svih koji su 2017. godine bili uključeni u slučaj zbrinjavanja mečića.

Osjećamo dužnost prema našim članovima i onima koji nam pružaju bezuslovnu podršku, da opovrgnemo optužbe, a prije svega da javnosti pružimo istinite informacije o sudbini dva medvjeda koji su uz našu i pomoć organizacije “Four Paws” (autoriteta u zbrinjavanju divljih životinja prepoznatog na globalnom nivou) prebačeni u prihvatilište u Grčkoj. Naša ovlašćenja za transport mečića obavljena su u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode koji u članu 83 precizira da u slučaju da u Crnoj Gori ne postoje pravno ili fizičko lice koje ispunjava uslove za držanje pojedinih
primjeraka divljih vrsta životinja ti primjerci se mogu predati stranom pravnom licu u drugoj državi koje je ovlašćeno za čuvanje i držanje životinja. Miljan Miličković u trenutku odlučivanja o daljoj sudbini mečića, nije ispunjavao zakonom zadate uslove. Pored toga, nije imao status prihvatilišta (što je slučaj i danas), pa samim tim ni pravo da životinje drži na svom imanju, doveo je javnost u zabludu imenovanjem svoje nevladine organizacije na način da u nazivu sadrži riječ “Prihvatilište”.

U trenutku kada preuzima mečiće od porodice Simović nema niti jednu dozvolu, kao ni ovlašćenje za preuzete radnje, a dodatno izjavama za medije lažno predstavlja da njegovo prihvatilište djeluje pri Ministarstvu.

Obmana javnosti da “Prihvatilište i oporavak životinja” djeluje pri Ministarstvu

Iako Miličković tvrdi da je pozvan od strane porodice Simović, njegove riječi objavljene u medijima jasno dokazuju da je samoinicijativno pošao kod njih i preuzeo mečiće. Takođe, uporno je tvrdio da u saradnji sa institucijama radi na podivljavanju mečića i u konačnom njihovom povratku u prirodu te da tokom boravka kod njega životinje nisu imale kontakte sa drugim ljudima osim sa njim. Na samom početku pričao je da je cilj da se mečići prebace u neko od prihvatilišta koje im može pružiti bolje uslove, ali je mišljenje brzo promjenio i iskoristio situaciju za sopstvenu finansijsku korist od naplate ulaznica na njegovo imanje.

Izjava Miličkovića za Portal Analitika
Izjava Miličkovića za Portal Analitika koja dokazuje da je samoinicijativno kontaktirao porodicu koja je našla mečiće.

Miličković je omogućio svim zainteresovanim građanima da posmatraju, maze, igraju se i hrane mečiće o čemu svjedoče brojne fotografije na društvenim mrežama koje smo gledali mjesecima sve do trenutka kada su mu mečići oduzeti. Masovno i intenzivno ostvarivanje kontakata između ljudi i medvjeda razlog je zbog kojeg oni nikada neće dobiti šansu sa povratak u prirodu.

Jedna od fotografija sa društvenih mreža iz 2017.godine. Kontakt sa ljudima koji je tada ostvaren ostavio je posljedice na ponašanje medvjeda koji zbog toga nikada nisu mogli biti vraćeni u prirodu.

CZIP je u saradnji sa nadležnim Ministarstvima, shodno datom ovlašćenju, kordinisao transport medvjeda u ARCTUROS gdje su smješteni i uključeni u program rehabilitacije mladunaca bez roditelja. Mečići su odgajani po strogom protokolu s minimalnim kontaktom s ljudima, posebnom obukom za hranjenje, itd. Međutim, od prvog dana, pokazivali su privrženost čovjeku i pokušavali su stupiti u kontakt s ljudima koji su brinuli o njima. Nažalost, od ovakvog ponašanja nisu odustali ni nakon sprovedenog programa rehabilitacije. Ovo se zaključuje iz pisma koji je ARCTUROS dostavio na naš zahtjev, kojim obrazlažu odluku o nemogućnosti povratka mečića u divljinu. Iz ARCTUROS-a smatraju da je važno napomenuti da se prije dolaska u Grčku s medvjedima nije postupalo kako treba, što dokazuju brojne fotografije sa društvenih mreža na kojima se vidi da su posjetioci NVO „Prihvatilište i oporavak životinja“ držali medvjede u rukama i hranili ih. Stručni tim ARCTUROS-a, je procjenio da te životinje nisu sposobne za samostalan boravak u prirodi i o ovoj činjenici obaviješteni su svi nadležni organi u Crnoj Gori. Tada je donešena odluka da ove životinje ostanu u prihvatilištu za medvjede ARCTUROS, u Nymfeu, Florina, Grčka, jer u Crnoj Gori nije bilo odgovarajućeg skloništa za njih.

Mečići iz Crne Gore, trenutno u prihvatilištu ARCTUROS u Grčkoj

O ličnosti Miljana Miličkovića i sa kakvim se neistinama služi kako bi opravdao svoje loše namjere, najbolje govori činjenica da u kavezu nedovoljne površine, drži medvjeda kojeg je u trenutku konfiskovanja druga dva mečića, sakrio od nadležnih organa. Ovaj, sada odrasli medvjed, provodi svoj tužni život u kavezu a o tome kakvi su mu uslovi pruženi i kakav mu je kvalitet života pokazuju video i fotografije koje su posjetioci “prihvatilšta” objavljivali na društvenim mrežama.

Mečići koji su mu oduzeti i transportovani u Grčku, sada žive na šumskoj površini od 2 hektara (20 000 m kvadratnih), koja imitira njihovo prirodno stanište. Imaju svoje jazbine za zimski san, vodenu površinu za kupanje i  redovnu ishranu. Prihvatilište je dovoljno veliko, a posjetioce uvijek prati edukovani vodič i nikada nema interakcije između njih i medvjeda. Medvjedima je tokom zime omogućeno da bez buke i uznemiravanja ispune svoj zimski san. Ukratko, omogućeno im je sve što im je potrebno za zdrav i kvalitetan život a što im nije moglo biti pruženo u Crnoj Gori.

Video iz “Prihvatilište i oporavak životinja” koji je napravio i objavio jedan od posjetilaca.

Među neistinitim tvrdnjama Miljana Miličkovića, našla se i priča o „milionskim“ prihodima CZIP-a i platama zaposlenih. Naime, putem društvenih mreža u jednoj od sponzorisanih objava, koristeći finansijske izvještaje koje mi vrlo transparentno postavljamo na sajt, Miličković tvrdi da je prosječna plata u CZIP-u veća od 1.500,00 eura.

Da li iz neznanja ili klasične želje za manipulacijom javnosti MIljan Miličković zaokružuje stavku na izvodu koja se tiče troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u koju pored neto plate spadaju i porezi i doprinosi, honorari za eksterne saradnike, gorivo, smještaj i hranu zaposlenih. Kako i sam ima NVO koja je dobila nekoliko projekata od Ministarstva poljoprivrede, tako vjerujemo da mora znati da ovu sumu ne može prosto podijeliti sa brojem zaposlenih.

Naime, odbijanjem svih poreza i ostalih pripadajućih troškova koji se grupišu u ovu kategoriju prosječna neto zarada zaposlenog u 2017. godini je iznosila 531,45 EUR što je čak 3 puta manja od one za koju smo javno prozvani.

Nije prvi put da našim nesitomišljenicima smeta budžet organizacije, ali želimo sada i po posljednji put zaključiti da je isti stvar našeg finansijskog poslovanja koji je precizno dogovaran i odobren od strane kredibilnih međunarodnih organizacija i institucija shodno unaprijed definisanim aktivnostima. CZIP nije imao u planu budžet niti aktivnosti vezane za medvjede, niti smo imali ikakve finansijske koristi baveći se adekvatnim i humanim zbrinjavanjem mečića, te da je troškove transporta pokrila organizacija „Four Paws“, čijim smo se uputima i sugestijama vodili u ovom slučaju.

Takođe, Miličković nas javno proziva za dobit organizacije kroz tvrdnje da nam je budžet udvodsturčen nakon transfera mečića. Da stavimo tačku na dalje maštanje i insuinacije da smo ovih transferom profitirali, želimo da objasnimo da je povećanje našeg budžeta rezultat povećanog obima posla a samim tim i broja zaposlenih. Vrlo je jednostavno provjeriti za koje smo projekte dobili sredstva i koje smo realizovali, pa tako od 2018. godine postajemo vodeći partneri na tri prekogranična projekata, te finansijski izvještaj očitava i ukupni budžet za sve projektne partnere sa Kosova i BiH i Srbije. Takođe, podsjećamo da projekte velikih budžeta poput onih koje mi vodimo, dobijaju samo i isključivo organizacije koje su se dugogodišnjim radom dokazale jakim kapacitetima i referencama.

Napominjemo javnost da je Miličković već jednom tužio CZIP i to za povredu časti i ugleda. Pritom, tužbu je bazirao na naslovima objavljenih reagovanja na njegovo neadekvatno ophođenje prema medvjedima, a svima bi trebalo da bude jasno da su naslovi predmet uređivačke politike medija na šta mi ne možemo uticati. Da mu nije povređena čast i ugled potvrdili su Osnovni i Viši sud, ali su uz to potvrdili i da su naši navodi istiniti, te da je NVO “Prihvatilište i oporavak životinja” u trenutku kada je bilo predmet sudskog postupka, radilo bez dozvole.

Sud je takođe utvrdio:

Dodatno, sudija je utvrdio da je naša djelatnost upravo zaštita prirode i u tom pravcu je cijenio da smo „imali za pravo“ da upućujemo kritike na račun Miličkovića.

Centar za zaštitu i proučavanje ptica